×

คนพิการไทยมีงานทำ ความจริงหรือเรื่องโกหก?

โดย THE STANDARD TEAM
02.08.2017
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

3 mins read
  • คนพิการในวัยทำงานที่มีงานทำมีเพียง 27% หรือ 1 ใน 4 เท่านั้น
  • นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างคนพิการเพียง 53% ที่เหลือจะส่งเงินเข้ากองทุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านอื่น เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่า
  • หน่วยงานรัฐมากถึง 82% ซึ่งควรจะเป็นตัวอย่างในการรับคนพิการเข้าทำงานกลับไม่ยอมทำตามกฎหมาย

     ประเทศไทยมี พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาครบสิบปีแล้ว

     สาระของ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ ต้องการส่งเสริมให้คนพิการมีชีวิตที่ดี

     และการแก้ปัญหาคนพิการไม่มีงานทำคือหนึ่งในนั้น

     แต่ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 ระบุว่า

     คนพิการในวัยทำงานเพียง 27% หรือ 1 ใน 4 เท่านั้นที่มีงานทำ

     นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างคนพิการเพียง 53% ที่เหลือจะส่งเงินเข้ากองทุน หรือให้ความช่วยเหลือด้านอื่น เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่า

     ขณะที่หน่วยงานรัฐมากถึง 82% ซึ่งควรจะเป็นตัวอย่างในการรับคนพิการเข้าทำงานกลับไม่ยอมทำตามกฎหมาย

     THE STANDARD รวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยวันนี้

     ซึ่งเป็นความจริงที่เพื่อนร่วมสังคมของเรากำลังเผชิญ และเราไม่อาจปฏิเสธได้เต็มปากว่ามันไม่เกิดขึ้นจริง

 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising