×

เศรษฐกิจไทยเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่-เปลี่ยนโลโก้ หลังธรรมนัสทิ้งเก้าอี้หัวหน้าพรรค ไร้เงา ส.ส. นั่งกรรมการบริหาร

โดย THE STANDARD TEAM
10.10.2022
 • LOADING...

วันนี้ (10 ตุลาคม) พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 3/2565 มีคณะกรรมการบริหารของพรรค และสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระสำคัญคือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ 

 

ภายหลัง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 มีผลให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน ตามข้อบังคับพรรค

 

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 3/2565 ดังนี้ 

 

 1. เชวงศักดิ์ ใจคำ หัวหน้าพรรค 
 2. สัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ เลขาธิการพรรค 
 3. ชวาลี เดือนดาว เหรัญญิกพรรค 
 4. สุธี พงษ์เพียรชอบ นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
 5. ประสิทธิ์ หนักตื้อ กรรมการบริหาร 
 6. พนัฐดา กันทา กรรมการบริหาร 
 7. วิชัย เป็นพนัสสัก กรรมการบริหาร 
 8. กิจภพ กัณฑมิตร กรรมการบริหาร 
 9. ธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ กรรมการบริหาร 
 10. ธัศชล บุญแสนไชย กรรมการบริหาร
 11. คำแปง ทำนา กรรมการบริหาร

 

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจไทย เปลี่ยนเครื่องหมายพรรค โดยใช้เครื่องหมายมีลักษณะดังนี้ มีสัญลักษณ์กรอบแปดเหลี่ยมสามเส้น วงนอกสุดสีเขียว วงกลางสีแดง วงในสีน้ำเงิน ภายในกรอบแถวแรกเป็นอักษรภาษาไทยสีเขียวคำว่า ‘พรรค’ แถวที่สองเป็นอักษรภาษาไทยสีเขียวคำว่า ‘เศรษฐกิจไทย’ แถวที่สามเป็นอักษรภาษาอังกฤษสีแดงคำว่า ‘Thai Economic Party (TEP)’ ตามรูป หมายถึงความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เพื่อนำประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรือง

 

ขณะเดียวกันยังให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ‘ข้อ 6 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 269 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120’

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising