×

กองทัพบกพร้อมรับทหารใหม่เข้าประจำการ 1 พ.ค. นี้ ย้ำดูแลเต็มที่ช่วงอากาศร้อน

โดย THE STANDARD TEAM
30.04.2019
  • LOADING...

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า ในระหว่าง 1-3 พฤษภาคมนี้ กองทัพบกต้อนรับชายไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการผลัด 1/2562 เข้ารับราชการ ณ หน่วยทหารทั่วประเทศ โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ได้เตรียมความพร้อมของสถานที่ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งเดินหน้า ‘กิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่’ ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัว ตามนโยบายของ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก โดยในผลัดนี้จะมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การเยี่ยมชมกรรมวิธีรับทหารใหม่ ปรับการอำนวยความสะดวกแก่ญาติ ทั้งด้านสถานที่ ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดูแลสมาชิกใหม่ของกองทัพอย่างดีที่สุด

 

​​สำหรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพของทหารกองประจำการนั้น กองทัพบกยังคงเน้นมาตรฐานการฝึก ระบบการบังคับบัญชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างให้มีทักษะด้านการทหาร เป็นทหารต้นแบบที่มีระเบียบวินัย มีอุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันกองทัพบกจะดูแลเรื่องสิทธิกำลังพลตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่ อาทิ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน, เครื่องแต่งกาย, การรักษาพยาบาล โครงการประกันชีวิตทหารที่กองทัพบกจัดทำให้เพิ่มเติม รวมถึงได้โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยทหารใหม่สามารถสมัครเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่รายงานตัวกับหน่วยทหาร นอกจากนี้เมื่อประจำการจนมีคุณสมบัติครบ ยังมีโอกาสสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการทหาร เช่น นักเรียนนายสิบทหารบก นายทหารประทวนเฉพาะเหล่า เป็นต้น

 

​อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับทหารกองประจำการ ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันที่จะต้องให้การดูแลอย่างดี ได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีสภาพอากาศร้อนจัด ต้องระวังโรคที่เกิดจากความร้อน โดยให้หน่วยทหารเตรียมมาตรการดูแลและป้องกันทั้งเรื่องอาคารสถานที่และสุขภาพร่างกาย โดยมีการประเมินและปรับร่างกายของทหารใหม่ก่อนการฝึก การติดตั้งระบบระบายอากาศ ฉีดพ่นละอองน้ำ หลีกเลี่ยงการฝึกหรือกิจกรรมกลางแจ้งและการมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการฝึก เป็นต้น ทั้งนี้กองทัพบกเชื่อว่าทุกระบบที่ได้เตรียมการเพื่อรองรับทหารใหม่นั้นจะเป็นพื้นฐานให้ทหารกองประจำการสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories