×

เปิดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด หลัง ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษเป็นเวลา 6 เดือน

28.04.2022
  • LOADING...
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ จำนวน 10,896,444 ล้านคน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด เนื่องจากสถานการณ์โควิดผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางรายได้คิดเป็น 50.7% ของผู้สูงอายุทั้งหมด และรายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานมีสัดส่วนลดลงจาก 40% เหลือเพียง 22% 

 

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising