×

คนเบื้องหลังต้องรอด! Netflix ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เปิดกองทุนรวม 16 ล้านบาท เยียวยาลูกจ้างอิสระในสายงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ ตกรายละ 15,000 บาท

28.05.2020
  • LOADING...

แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่ในด้านธุรกิจยังคงต้องรับมือกับผลกระทบที่ตามมาในระยะยาว โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือลูกจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทางสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้ร่วมมือกับ Netflix เพื่อจัดตั้งกองทุนเยียวยาโควิด-19 สำหรับลูกจ้างอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ขึ้น โดย Netflix ได้ร่วมสนับสนุนเงินทุนเป็นจำนวน 16 ล้านบาท หรือราว 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ


สำหรับกองทุนในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างอิสระและผู้ที่ทำงานเป็นรายโปรเจกต์ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ โดยมอบเงินเยียวยาจำนวน 15,000 บาทต่อคน สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนนี้ เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มตามกำหนด

 

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติรับสิทธิ์เยียวยาจะต้องเป็นลูกจ้างอิสระในสายการผลิตภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น ถูกยกเลิกหรือเลื่อนการผลิตตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา และต้องไม่เป็นลูกจ้างอิสระที่ทำงานให้กับสายการผลิตของ Netflix และเป็นผู้ถือสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย 

 

โดยลูกจ้างอิสระที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยา ได้แก่ 

  • ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ฝ่ายแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ตัวอย่างเช่น 2D/3D แอนิเมเตอร์, นักวาดสตอรีบอร์ด, นักวาดคอนเซปต์อาร์ต, ช่าง 2D/3D VFX, นักตัดต่อ VFX, ผู้ประสานงานฝ่าย VFX, ผู้ช่วยช่างเทคนิคฝ่าย VFX และอื่นๆ 
  • ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ฝ่ายศิลป์ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบฉาก, ผู้จัดการอุปกรณ์ประกอบฉากหน้ากอง, ทีมงานฝ่ายจัดสร้างฉาก, ทีมงานช่างก่อสร้าง, ผู้ช่วยฝ่ายศิลป์ และอื่นๆ 
  • ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ฝ่ายเครื่องแต่งกาย/แต่งหน้า ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยฝ่ายเครื่องแต่งกาย, ผู้ช่วยฝ่ายแต่งหน้า, ผู้ช่วยฝ่ายทำผม และอื่นๆ 
  • ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ฝ่ายบริหารจัดการกองถ่าย ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยประจำกองถ่าย, ผู้ช่วยผู้กำกับที่สองและที่สาม, ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี, แคชเชียร์ประจำกองถ่าย, ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่, ผู้ช่วยฝ่ายจัดหานักแสดง, คนขับรถประจำกองถ่าย, ผู้ช่วยด้านสวัสดิการ และอื่นๆ 
  • ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ฝ่ายโพสต์โปรดักชัน ตัวอย่างเช่น ผู้ประสานงานฝ่ายโพสต์, ผู้ช่วยนักตัดต่อ, ผู้ช่วยฝ่ายเสียง, ผู้ช่วยนักปรับแต่งสี, ผู้แปลสคริปต์ และอื่นๆ 
  • ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ฝ่ายงานเทคนิค ตัวอย่างเช่น ผู้เก็บบันทึกไฟล์งาน, ผู้ควบคุมไมค์บูม, ช่างไฟ, ผู้ช่วยผู้กำกับภาพที่สองและที่สาม, ผู้ช่วยช่างถ่ายภาพนิ่งประจำกองถ่าย, ทีมงานช่างไฟและผู้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

 

โดยลูกจ้างอิสระสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือรับรองการทำงานเพื่อยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทาง www.mpc.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมเป็นต้นไป

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการติดต่อจากทางสมาพันธ์ภาพยนตร์ผ่านทาง SMS และอีเมลภายใน 2 สัปดาห์หลังการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

สามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนแบบเต็มๆ ได้ผ่านทาง https://www.facebook.com/mpcthailand/photos/a.744116102282254/3616660305027805/?type=3&theater

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางอีเมล [email protected] หรือเบอร์โทรศัพท์สมาพันธ์ภาพยนตร์ 0 2643 9100

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising