×

กกต. มีมติเสียงข้างมาก ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ ‘นวัธ ส.ส. เพื่อไทย’

โดย THE STANDARD TEAM
03.10.2019
  • LOADING...
นวัธ เตาะเจริญสุข

วันนี้ (3 ตุลาคม) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สิ้นสุดลง กรณี ‘นวัธ เตาะเจริญสุข’ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ต้องคําพิพากษาให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

 

โดยที่ยังไม่ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรได้มีการดําเนินการตามมาตรา 82 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ไม่มีอํานาจวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากจึงมีมติให้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 82 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ กรณีความปรากฏ หรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า นวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 มีเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories