×

กรรมการสิทธิมนุษยชน มีมติไม่รับคำร้องกรณีบุกจับอดีตพระพุทธะอิสระ

07.06.2018
  • LOADING...

จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด) กองบังคับการปราบปราม บุกเข้าจับกุม นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตพระสุวิทย์ ธีรธัมโม (พระพุทธะอิสระ) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ของ กสม. ได้เข้าพบนายสุวิทย์เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ซึ่งนายสุวิทย์ได้แจ้งความประสงค์ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องเรียน และไม่ยินยอมให้ผู้ใดนำเอาประเด็นดังกล่าวไปร้องเรียน

 

 

ล่าสุดในคราวประชุม กสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง กสม. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว จึงมีมติไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นคำร้องเพื่อพิจารณา เนื่องจากนายสุวิทย์ซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้ กสม. ตรวจสอบ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39(7) ประกอบระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคสอง (4)

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising