×

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ ศิลปินแห่งชาติ 2564 นพพล โกมารชุน, สลา คุณวุฒิ ติดหนึ่งใน 12 รายชื่อ

27.04.2022
 • LOADING...
นพพล โกมารชุน และสลา คุณวุฒิ

วันนี้ (27 เมษายน) อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 12 คน โดยรายชื่อจะแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

สาขาทัศนศิลป์ 4 คน ได้แก่ 

 • วรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย) 
 • ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์) 
 • ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 
 • มีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า) 

 

สาขาวรรณศิลป์ 2 คน ได้แก่ 

 • นันทพร ศานติเกษม (นามปากกา ปิยะพร ศักดิ์เกษม) 
 • วิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย) 

 

สาขาศิลปะการแสดง 6 คน ได้แก่ 

 • ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา) 
 • กำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช) 
 • ไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย – โขน ละคร) 
 • ศ.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงคลาสสิก) 
 • สลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล – ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง) 
 • นพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)

 

โดยหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในโอกาสต่อไป 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising