×

ณฐพร มือยุบพรรค ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวน-ส่งฟ้องศาลตัดสิทธิการเมือง 208 ส.ส.-ส.ว. ที่โหวตผ่านวาระที่ 3 แก้รัฐธรรมนูญ

โดย THE STANDARD TEAM
23.03.2021
  • LOADING...
ณฐพร มือยุบพรรค ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวน-ส่งฟ้องศาลตัดสิทธิการเมือง 208 ส.ส.-ส.ว. ที่โหวตผ่านวาระที่ 3 แก้รัฐธรรมนูญ

วันนี้ (23 มีนาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นหนังสือให้ ป.ป.ช. ดำเนินการกับ 208 สมาชิกรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) ที่ลงมติเห็นชอบวาระที่ 3 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการกระทำที่จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ป.ป.ช. และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันทุกองค์กร การที่สมาชิกรัฐสภายังบังอาจลงมติเห็นชอบในวาระที่ 3 จึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนและมีความเห็นส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดำเนินการต่อไป  

 

 

ณฐพรกล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมามีความชัดเจนอยู่แล้วว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะทำไม่ได้ แต่หากจะทำก็ต้องไปขอประชามติจากประชาชนก่อน และการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญปี 2560 ทั้งฉบับ โดยจะมีผลให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องถูกยกเลิกไปด้วย ซึ่งจะกระทบกับโครงสร้างทางการเมืองการปกครองและยังส่งผลให้คดีความต่างๆ โดยเฉพาะคดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกศาลลงโทษไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีต้องหลุดพ้นไปด้วย เหตุเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ถูกยกเลิกไป

 

 

ณฐพรกล่าวว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการหาทางออกให้ประเทศ เพราะเดิมการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไม่ได้ แต่คำวินิจฉัยก็ออกมาบอกว่าแก้ไขได้ แต่ต้องไปทำประชามติถามประชาชนว่ายินยอมหรือไม่ ถ้ายินยอมก็แก้ไขได้  

 

“การที่ญัตติโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไป แต่การที่ ส.ส. และ ส.ว. 208 คน ไปรับรองมติ ถือเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งตาม พ.ร.ป. ว่าด้วย มีอำนาจสอบสวนและส่งอัยการฟ้องร้องภายใน 108 วัน ให้ศาลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี” ณฐพร กล่าว

 

 

เมื่อถามว่าที่ฝ่ายการเมืองอ้างว่ามติดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขรายมาตร เพราะแก้มาตรา 256/1 เท่านั้น ณฐพรกล่าวว่า การแก้มาตรา 256/1 เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ก็เหมือนการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งศาลระบุไว้ชัดเจนว่าการแก้ให้มี สสร. ไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะเป็นสิทธิ์ของ สสร. ที่จะทำ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้กระทบต่อโครงสร้างของประเทศ กระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาล  กระทบต่อทุกภาคส่วน แต่เรามองไม่เห็นกันว่าการแก้แบบนี้ก่อให้เกิดผลอะไรตามมา

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising