×

ณฐพร ยื่น กกต. ชงยุบพรรคก้าวไกล กระทําการเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

02.02.2021
  • LOADING...
ณฐพร ยื่น กกต. ชงยุบพรรคก้าวไกล กระทําการเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์) ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นคำร้องถึง กกต. ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคก้าวไกล

 

ณฐพรให้สัมภาษณ์ว่า การยื่นยุบพรรคก้าวไกล มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าพรรคก้าวไกลกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 45 ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองกระทําการ หรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

 

 

รวมถึงมาตรา 92 เมื่อ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 

 

92 (2) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

92 (3) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74

 

 

ณฐพรกล่าวด้วยว่า หลักฐานที่นำมาเสนอทั้งหมด เห็นได้ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลมีการกระทำยุยงส่งเสริมให้มีการชุมนุม ก่อความไม่สงบในบ้านเมือง และประเด็นสำคัญในมาตรา 92 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง คือกรณีที่ผู้ชุมนุมกระทำความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 แล้วพรรคการเมืองไปสนับสนุน หรือ ส.ส. ของพรรคก็ไปประกันตัว และล่าสุดมีการตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 112 

 

ประเด็นต่างๆ ที่ตนนำมาเสนอในวันนี้ เป็นเรื่องที่ กกต. ต้องพิจารณา แต่เรามีหลักฐานความเชื่อมโยงของพรรคก้าวไกล เช่น กรณีสนับสนุนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับ iLaw หรือการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยผลในทางลบที่สุดของพรรคก้าวไกล คือการถูกยุบพรรคในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกลไกรัฐสภา เข้าข่ายล้มล้างการปกครองด้วยหรือ

 

ณฐพรกล่าวว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดชัดเจนในมาตรา 255 คือแก้ไขเพิ่มเติมได้ แต่ไม่ใช่ร่างใหม่ โดยเฉพาะหมวด 1-2 อย่างไรก็แก้ไม่ได้ ในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้ว โดยรอศาลพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่ แต่กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้เลิกการกระทำเท่านั้น ไม่มีบทลงโทษสำหรับ ส.ส.ที่ลงมติรับหลักการ 

 

ส่วนกรณีของพรรคก้าวไกล ตนจะร้องไปที่รัฐสภาด้วย เพราะเข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีที่ไปประกันตัว และสนับสนุนการชุมนุมที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising