×

ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน ‘นฤมล’ หลังพ้นเก้าอี้ รมช.แรงงาน ร่ำรวย 112 ล้านบาท มีหนี้สินกว่า 1.6 แสนบาท

โดย THE STANDARD TEAM
01.12.2021
  • LOADING...
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

วันนี้ (1 ธันวาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.) กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 พร้อมคู่สมรส จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน

 

สำหรับบัญชีทรัพย์สินพบว่า นฤมลและคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 112,110,485 บาท เป็นทรัพย์สินของนฤมล 53,643,104 บาท และเป็นทรัพย์สินของจุมพล 58,467,381 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 163,333 บาท เป็นหนี้สินของนฤมล 162,797 บาท เป็นหนี้สินของจุมพล 536 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 

 

สำหรับทรัพย์สินของนฤมลและจุมพล ได้แก่ เงินสด 400,000 บาท เงินฝาก 46,570,251 บาท เงินลงทุน 16,170,233 บาท ที่ดิน 16,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 27,500,000 บาท ยานพาหนะ 2  คัน มูลค่า 2,850,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,800,000 บาท 

 

สำหรับรายการเงินฝากที่นฤมลแสดงในบัญชีทรัพย์สินเป็นของนฤมลจำนวน 4 บัญชี มูลค่า 4,513,164 บาท เป็นของคู่สมรสจำนวน 9 บัญชี มูลค่า 42,057,087 บาท ในส่วนของที่ดินแจ้งไว้รวม 2 แปลง เป็นโฉนดย่านคันนายาว กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโฉนดที่ใช้ปลูกบ้านเดี่ยวที่มีมูลค่า 25,000,000 บาท อยู่ในชื่อของนฤมลเป็นผู้ครอบครอง และย่านห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโฉนดเดียวกับทาวน์เฮาส์มูลค่า 2,500,000 บาท อยู่ในชื่อของจุมพลเป็นผู้ครอบครอง 

 

ทั้งนี้ นฤมลได้แจ้งรายการทรัพย์สินอื่นจำนวน 3 รายการ โดยเป็นของนฤมล 2 รายการ เป็นแหวนเพชรมูลค่ารวม 1,000,000 บาท และเป็นของจุมพล 1 รายการ ซึ่งพบว่าเป็นต่างหูเพชรจำนวน 1 คู่ ได้มาเมื่อปี 2548 มูลค่า 800,000 บาท 

 

อย่างไรก็ตาม นฤมลได้แจ้งว่ามีรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 480,000 บาท ส่วนจุมพลมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาท และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 160,000 บาท มีรายจ่ายส่วนเบี้ยประกันชีวิตของตนเองและจุมพลคนละ 100,000 บาท นอกจากนี้ยังได้แจ้งว่ามีรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าอุปการะมารดา 240,000 บาท ขณะที่จุมพลมีรายจ่ายอื่นๆ ที่เป็นค่าจ้างคนงานในบ้าน 500,000 บาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising