×

พล.อ. ณรงค์พันธ์ รับมอบตำแหน่ง ผบ.ทบ. จาก พล.อ. อภิรัชต์ พร้อมประกาศสานต่อทุกภารกิจ

โดย THE STANDARD TEAM
29.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (29 กันยายน) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. ร่วมกระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก โดยได้กระทำพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พร้อมลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบก

 

จากนั้น พล.อ. อภิรัชต์ ส่งหน้าที่พร้อมธงผู้บัญชาการทหารบกให้กับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ บัญชาการทหารบก (คนใหม่) โดยระบุว่า ตามที่มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. ณรงค์พันธ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งของการรับราชการในกองทัพ ตนขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ

 

พล.อ. อภิรัชต์ กล่าวต่อไปว่า การปฏิบัติหน้าที่มาตลอดชีวิตรับราชการ ที่รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสอันสำคัญยิ่งในการทำหน้าที่ทหารของชาติพิทักษ์รักษาความมั่นคงให้กับชาติบ้านเมืองปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชน ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ตนมีความมุ่งหวังที่ทำให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในการที่เป็นสถาบัน เป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศ ด้วยการพัฒนากองทัพบกในทุกด้าน และปฏิรูปให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใดมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจสำคัญ

 

“สำหรับผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่ ตนเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับหน่วยในสนามและหน่วยปกติ อีกทั้งจิตวิญญาณของความเป็นทหารและความมุ่งมั่นในการทำงานที่ยึดถือผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ ที่จะสามารถรับผิดชอบสานต่อภารกิจที่มาพร้อมกับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกภายใต้ผืนธงนี้อย่างดียิ่ง และจะนำพากองทัพขับเคลื่อนด้วยความมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไป จึงขอส่งมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและการบังคับบัญชาให้กับ พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” พล.อ. อภิรัชต์ กล่าว

 

ขณะที่ พล.อ. ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า จากการที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ตนขอน้อมรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบเป็นอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของกองทัพบกนั้น พล.อ. อภิรัชต์ ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นทหารอาชีพที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ ทุ่มเท เสียสละ ในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

“ตนขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าจะสานต่อภาระ หน้าที่ นโยบาย และอุดมการณ์การทำงานของท่านผู้บัญชาการทหารบก พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อย่างเต็มความสามารถ ที่จะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และพร้อมจะนำพากำลังพลในกองทัพบกปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจดูและพัฒนากองทัพบกให้มีความเจริญก้าวหน้า  สามารถยืนหยัดเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงที่ค้ำจุนประเทศชาติและราชบัลลังก์อย่างยั่งยืนตลอดไป ในโอกาสสำคัญนี้ ตนขอรับมอบหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกและสายการบังคับบัญชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” พล.อ. ณรงค์พันธ์ กล่าว

 

จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ พล.อ. ณรงค์พันธ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จพิธีว่า จะให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายและแนวทางการทำงานในกองทัพบกเป็นครั้งแรก ภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในวันที่ 6 ตุลาคมนี้

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกอย่างไรบ้างในการรับมอบตำแหน่งวันแรก พล.อ. ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า เรียบร้อยดี พร้อมยกนิ้วโป้งให้

 

 

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising