×

นราธิวาสส่งชาวไทยมุสลิมร่วมพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดีอาระเบีย หลังเปิดรับผู้แสวงบุญต่างชาติในรอบ 2 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
11.06.2022
  • LOADING...
พิธีฮัจญ์

วันนี้ (11 มิถุนายน) สนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมี รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, บุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะผู้แทนกระทรวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำศาสนาและประชาชนร่วมในพิธี

 

สำหรับการจัดเที่ยวบินพิเศษที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แสวงบุญ โดยการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษ จำนวน 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 ในวันนี้รับผู้เดินทางไปแสวงบุญ จำนวน 286 คน บินตรงจากท่าอากาศยานนราธิวาส สู่เมืองมะดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

โดยในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวนทั้งสิ้น 3,738 คน เป็นมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,580 คน ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 660 คน จังหวัดยะลา 482 คน และจังหวัดนราธิวาส 492 คน

 

การประกอบพิธีฮัจญ์คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกกะห์ อันเป็นเมืองที่ศาสดามุฮัมมัดเริ่มประกาศศาสนาอิสลาม ในเดือนซุ้ลฮิจยะห์ ตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะต้องเดินทางไป 

 

ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดมา เพื่อให้ชาวมุสลิมในไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ โดยก่อนหน้านี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ประเทศซาอุดีอาระเบียงดรับผู้แสวงบุญจากประเทศอื่นๆ เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี กระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงเปิดรับผู้แสวงบุญต่างชาติอีกครั้ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising