×

เปิดบัญชีทรัพย์สิน 2 ส.ส. ป้ายแดง ‘นราพัฒน์’ ประชาธิปัตย์ มี 197 ล้าน ส่วน ‘ภาคิน’ พลังประชารัฐ มี 3 ล้าน

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2022
  • LOADING...
นราพัฒน์ แก้วทอง

วันนี้ (11 สิงหาคม) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นราพัฒน์ แก้วทอง กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 

นราพัฒน์แจ้งว่า ตนเองพร้อมด้วย อุมาพร แก้วทอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 197,326,364 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนราพัฒน์ 191,326,073 บาท เป็นทรัพย์สินของอุมาพร 5,812,262 บาท และทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 120,028 บาท

 

ทั้งนี้ มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,868,781 บาท เป็นหนี้สินของนราพัฒน์ 4,360,781 บาท ซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ และเป็นหนี้สินของอุมาพร 507,779 บาท โดยเป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

 

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วยเงินสดของนราพัฒน์ 30,000 บาท, เงินสดของอุมาพร 10,000 บาท, เงินฝากของนราพัฒน์ 588,723.94 บาท, เงินฝากของอุมาพร 40,717 บาท และเงินฝากของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 28 บาท, เงินลงทุนของนราพัฒน์ 5,000,000 บาท, เงินให้กู้ยืมของนราพัฒน์ 149,499,000 บาท โดยระบุว่า ให้ พัชราภรณ์ แก้วทอง น้องสาวซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้างกู้ยืม 

 

ที่ดินของนราพัฒน์ 25,142,500 บาท ส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดพิจิตร ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร (กทม.), มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนราพัฒน์ 9,466,453 บาท ส่วนใหญ่เป็นห้องชุดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี และ กทม., โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของอุมาพร 765,650 บาท 

 

ยานพาหนะของนราพัฒน์ 2,880,496 บาท, สิทธิและสัมปทานของนราพัฒน์ 107,900 บาท, สิทธิและสัมปทานของอุมาพร 71,395 บาท และสิทธิและสัมปทานของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 120,000 บาท

 

ส่วนทรัพย์สินอื่นของนราพัฒน์และอุมาพร แจ้งไว้ 75 รายการ มีมูลค่ารวมกัน 8,035,500 บาท มีพระเครื่องกว่า 30 รายการ รวมถึงมีเครื่องประดับแบรนด์แนม เช่น นาฬิกายี่ห้อ Chanel 250,000 บาท, นาฬิกายี่ห้อ Dior 250,000 บาท, สร้อยคอมรกตล้อมเพชร 1,200,000 บาท, แหวนเพชรประดับเพชรซีกสามแถว 450,000 บาท, สร้อยทองประดับจี้เพชร 400,000 บาท และสร้อยคอประดับเพชร 300,000 บาท

 

ในวันเดียวกัน ป.ป.ช. ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ภาคิน สมมิตรธนกุล กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 

ภาคินแจ้งว่า ตนเองพร้อมด้วย ปกวรา สมมิตรธนกุล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,052,088 แบ่งเป็นทรัพย์สินของภาคิน 1,039,574 บาท, เป็นของปกวรา 2,009,342 บาท และเป็นของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,170 บาท 

 

ขณะเดียวกัน มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,689,637 บาท โดยเป็นหนี้สินของภาคิน 2,689,637 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้และสถาบันการเงินอื่น และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ และเป็นหนี้สินของปกวรา ซึ่งเป็นหนี้ร่วมกับภาคิน 2,000,000 บาท โดยเป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

 

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วยเงินสด 1,000,000 บาท, เงินฝากของภาคิน 39,574 บาท, เงินฝากของคู่สมรส 9,342 บาท, เงินฝากของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,170 บาท และเงินลงทุนของคู่สมรส 2,000,000 บาท 

 

ทั้งนี้ ในรายการเงินให้กู้ยืม ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ สิทธิและสัมปทาน และทรัพย์สินอื่น ไม่ได้มีการแจ้งไว้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising