×

นันทิดา แก้วบัวสาย เผย สภา อบจ. สมุทรปราการ อนุมัติงบ 400 ล้าน ซื้อวัคซีนโควิด-19 เร่งฉีดสร้างภูมิคุ้มกันประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
15.06.2021
  • LOADING...
นันทิดา แก้วบัวสาย

วันนี้ (15 มิถุนายน) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 โดยมี นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ พร้อมด้วย สุนทร ปานแสงทอง, ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์, สมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ. สมุทรปราการ, ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก อบจ., หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภา อบจ. เข้าร่วมประชุม

 

สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญมี 2 วาระ คือ

 

การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนเงิน 400 ล้านบาท

 

การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทุกระเบียบวาระในการประชุม

 

ภายหลังการประชุม นันทิดาได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมสภา อบจ. อนุมัติจ่ายผ่านเงินสะสมงบประมาณปี 2564 จำนวน 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกป้องกันโควิด-19 เช่น Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson และ Sinopharm ผ่านกระบวนการตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้รับวัคซีนทางเลือกได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด

 

นอกจากนี้ที่ผ่านมาทาง อบจ. ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ สาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุข เพื่อผนึกกำลังยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการประสานงานส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล พ่นย่าฆ่าเชื้อตามสถานที่เสี่ยงต่างๆ รวมถึงบริจาคสิ่งของถุงยังชีพอันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยไปจนถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการกลับคืนสู่พื้นที่ปกติโดยเร็ว

 

พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising