×

สธ. สำรวจสถานบริการสาธารณสุขนครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ขณะนี้เปิดให้บริการได้แล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2020
  • LOADING...

วันนี้ (3 ธันวาคม ) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ กรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จากฝนตกหนักในช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า วันนี้ได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจำนวน 45 แห่ง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 1 แห่ง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) 2 แห่ง, โรงพยาบาล 2 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 40 แห่ง ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว สถานบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่เปิดให้บริการได้ตามปกติได้ และให้สำรวจประเมินความเสียหายสถานบริการที่ได้รับผลกระทบ สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย และประสานกองสาธารณสุขฉุกเฉินหากต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง

 

สำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เมื่อวานนี้ได้รับผลกระทบ น้ำท่วมบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล วันนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว สามารถให้บริการได้ตามปกติ เหลือเพียงถนนหน้าโรงพยาบาลยังคงมีระดับน้ำสูงอยู่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารได้สนับสนุนรถยกสูงมาให้บริการรับส่งผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ส่วนบ้านพักเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลถูกน้ำท่วมชั้น 1 ทุกหลังได้รับความเสียหายเช่นกัน โดยทางโรงพยาบาลได้เปิดศูนย์พักพิงพร้อมจัดอาหารและน้ำดื่มดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านจำนวน 30 คน

 

ส่วนโรงพยาบาลท่าศาลา เปิดให้บริการได้ตามปกติ ยังมีน้ำท่วมถนนโดยรอบพื้นที่ ทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกโรคเรื้อรังชั้นล่าง ได้ย้ายจุดบริการ จัดรถยกสูงรับส่งผู้ป่วยถึงห้องฉุกเฉิน และตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 และโรงพยาบาลทุ่งสง ขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้ว มีความเสียหายหลายจุดในโรงพยาบาล อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหาย คาดจะสามารถเปิดให้บริการได้ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นี้ ส่วนโรงพยาบาลทุ่งสงแห่งใหม่ไม่ได้รับผลกระทบ ให้บริการตามปกติ

 

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมพร้อมดูแลประชาชนหากมีเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำหลากซ้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายสถานพยาบาล ไม่กระทบบริการประชาชน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการดูแลประชาชนที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้พื้นที่ ได้แก่ ยาน้ำกัดเท้า 5,500 ชุด ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 500 ชุด ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบภัยอำเภอพระพรหม มีผู้รับบริการจำนวน 185 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า เวียนศีรษะ ความดันโลหิตสูง และไข้หวัด ส่วนที่อำเภอขนอมและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พบผู้ประสบภัยมีภาวะเครียด 15 ราย

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories