×

โรงพยาบาลนครพิงค์พบผู้ป่วยโควิด-19 อายุน้อยสุดเพียง 22 วัน เผยเชียงใหม่มีเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ติดเชื้อถึง 99 ราย

โดย THE STANDARD TEAM
30.04.2021
  • LOADING...
โรงพยาบาลนครพิงค์พบผู้ป่วยโควิด-19 อายุน้อยสุดเพียง 22 วัน เผยเชียงใหม่มีเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี ติดเชื้อถึง 99 ราย

เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา โรงพยาบาลนครพิงค์โพสต์เฟซบุ๊กถึงการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กๆ และมีอายุน้อยที่สุดเพียง 22 วัน

 

จากสถิติผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,359 ราย พบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวค่อนข้างมาก และเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี จำนวน 99 ราย (2.9%)

 

แม้ว่าผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มักไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ แต่ถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคโควิด-19 ที่รุนแรงถึงชีวิตได้เช่นกัน

 

สำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กในจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นโรงพยาบาลหลักในการดูแล และให้คำปรึกษากรณีเด็กติดโควิด-19 โดยทีมกุมารแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์

 

โรงพยาบาลนครพิงค์จะรับดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงสูงและเด็กที่มีอาการ ส่วนเด็กที่ไม่มีอาการหรือไม่มีความเสี่ยงสามารถให้การดูแลที่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลสนาม เช่น กรณีที่ศูนย์เด็กเล็ก ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด ได้ 

 

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ให้การรักษาผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ไปแล้ว 12 ราย พบว่าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 9 ราย โดยผู้ป่วยเด็กอายุน้อยที่สุดเพียง 22 วัน เด็กส่วนใหญ่มีอาการระดับปานกลาง (ระดับสีเหลือง) 8 ราย (73%) คือมีผลเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติ แต่ไม่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ มีเด็ก 1 รายที่มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ และมีเด็ก 2 รายที่มีความเสี่ยงแต่ไม่มีอาการ

 

ในเด็กจำนวน 12 รายนี้ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ น้ำมูก 82% และมีไข้ 45% นอกจากนั้นมีอาการถ่ายเหลว กินได้น้อยลง เล่นลดลง ซึม หรือมีผื่น ในรายที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงจะให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ หลังจากที่ได้ให้การรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ไป 10 จาก 12 ราย เด็กทุกรายมีอาการดีขึ้นหลังจากได้ยา

 

การที่เด็กป่วยเป็นโควิด-19 มีผลกระทบทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่ทีมแพทย์และพยาบาลผู้รักษาจำเป็นต้องมองให้รอบด้านเป็นองค์รวม เช่น กรณีตรวจพบเด็กติดโควิด-19 แต่พ่อแม่ตรวจไม่พบเชื้อ หรือพ่อแม่ตรวจพบโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ ซึ่งหลักของการควบคุมโรคติดต่อจำเป็นต้องมีการแยกเด็กที่ติดโควิด-19 และกักตัวนานอย่างน้อย 14 วัน การกักตัวเด็กเล็กที่ติดโควิด-19 ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ ทั้งการถูกจำกัดพื้นที่ การที่ต้องแยกจากพ่อแม่หรือครอบครัว โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังดูแลตนเองไม่ได้

 

“โดยทั่วไปแล้วในเด็กก่อนวัยเรียน เด็กมักจะอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ จึงมีโอกาสที่จะสัมผัสความเสี่ยงได้น้อย การได้รับเชื้อของเด็กกลุ่มนี้จึงเกิดจากผู้ใหญ่ที่นำเชื้อมาติดเด็ก ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่เลี้ยง ดังนั้นจึงอยากจะสื่อสารถึงทุกท่าน ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดไปพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันทั้งตัวท่านเองและเด็กๆ ที่อาจจะต้องมาติดเชื้อจากท่าน แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” ข้อความจากเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลนครพิงค์ระบุ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising