×

ป.ป.ช. ชงยึดทรัพย์ เลขาฯ บุญทรง เอี่ยวทุจริตจำนำข้าวกว่า 896 ล้านบาท

30.11.2017
  • LOADING...

 

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เปิดเผยว่า ตามที่ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก เนื่องจากพบทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าว ซึ่งมีรายชื่อของ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ หรือหมอโด่ง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีมูลความผิดทางอาญาโดยได้กระทำความผิดร่วมกับนายบุญทรง โดยแบ่งหน้าที่การทำงานช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเอกชนจีนที่ไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนให้เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ โดยไม่ต้องแข่งขันราคากับผู้เสนอราคารายอื่น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมการค้าต่างประเทศและประเทศชาติอย่างร้ายแรง

 

ซึ่ง ป.ป.ช. ได้ไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยตรวจพบกระแสการเงินที่เคลื่อนไหวผิดปกติจำนวนมากของ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ

 

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้ จึงมีมติชี้มูลความผิด พ.ต.นพ.วีระวุฒิ ผู้ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ มีทรัพย์สินมากผิดปกติ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมมูลค่ามากกว่า 896 ล้านบาท

 

โดยทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบด้วย

  1. เงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ อดีตคู่สมรส บุตร เครือญาติ และผู้ใกล้ชิด จำนวน 53 บัญชี คิดเป็นเงินรวมมูลค่ามากกว่า 567 ล้านบาท
  2. เงินลงทุนในชื่อ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ อดีตคู่สมรส บุตร เครือญาติ และผู้ใกล้ชิดจำนวน 6 แห่ง มูลค่ามากกว่า 260 ล้านบาท
  3. ที่ดินในชื่ออดีตคู่สมรส บุตร เครือญาติ จำนวน 12 แปลงในกรุงเทพฯ มูลค่ามากกว่า 57 ล้านบาท
  4. ห้องชุดในชื่อเครือญาติ ได้แก่ ห้องชุดชื่อศาลาแดง โคโลเนต สีลม กรุงเทพฯ จำนวน 1 ห้อง มูลค่า 6.2 ล้านบาท
  5. รถยนต์จำนวน 6 คัน ในชื่อของเครือญาติและผู้ใกล้ชิด มูลค่ามากกว่า 6.3 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินของ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ รวมมูลค่ามากกว่า 896 ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 80 รวมทั้งขอให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อจัดให้มีวิธีคุ้มครองตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254

 

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือได้บางส่วน ให้ขอบังคับคดีเอาทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 83 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

 

ขณะนี้ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว โดยแบ่งเป็นนักการเมือง 5 ราย และเจ้าหน้าที่รัฐ 3 ราย

 

ภาพ: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising