×

การประปานครหลวง เผยขั้นตอนลดค่าน้ำ-คืนเงินประกันมิเตอร์ บรรเทาผลกระทบโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
19.03.2020
  • LOADING...

หลังคณะรัฐมนตรีออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ล่าสุด ปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยรายละเอียดของมาตรการนี้เพิ่มเติม ดังนี้

 

– ลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563

 

– ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการที่ให้เช่าพักอาศัยโดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 โดยติดต่อที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ใช้น้ำ

 

– คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อขอรับเงินคืนตามวิธีที่ กปน. กำหนด

 

ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการได้ดังนี้

 

  1. แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ แอปพลิเคชัน MWAonMobile หรือ www.mwa.co.th และช่องทางอื่นๆ เพื่อขอรับเงินคืน

 

  1. ติดต่อขอรับเงินคืนที่สำนักงานประปาสาขาของ กปน. ทั้ง 18 สาขา

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising