×

เปิดหีบเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศหนแรกในรอบ 7 ปี นับแต่ คสช. ยึดอำนาจ

28.03.2021
  • LOADING...
เปิดหีบเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศหนแรกในรอบ 7 ปี นับแต่ คสช. ยึดอำนาจ

วันนี้ (28 มีนาคม) เป็นวันลงคะแนน หรือวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ประชาชนแต่ละคนมีชื่ออยู่ 

 

บรรยากาศที่ย่านบางใหญ่ บางกรวย บางแม่นาง ในจังหวัดนนทบุรี มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มเปิดหีบ ยังไม่คึกคักมากนัก

 

สำหรับวันนี้ก่อนออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

 

ขณะที่ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งเริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลงลายมือซื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

 

  • ใบแรกบัตรเลือกตั้ง ‘สีม่วง’ สำหรับเลือกนายกเทศมนตรี 

 

  • ใบที่สองบัตรเลือกตั้ง ‘สีชมพู’ เลือกสมาชิกสภาเทศบาล

 

ให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นชั้วบัตร เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย โดยบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลือกผู้สมัครได้เพียง 1 คน และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกผู้สมัครได้จำนวน 6 คน

 

หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง นำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลด้วยตนเอง

 

การเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบ ‘เทศบาล’ มีจำนวนทั้งสิ้นทั่วประเทศ 2,472 แห่ง และเป็นการจัดการเลือกตั้งหนแรกนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทำการรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อ 22 พฤษภาคม 2557

 

เลือกตั้งเทศบาล

เลือกตั้งเทศบาล

เลือกตั้งเทศบาล 2564

เลือกตั้งเทศบาล 2564

เลือกตั้งเทศบาล 2564

เลือกตั้งเทศบาล 2564

เลือกตั้งเทศบาล 2564

เลือกตั้งเทศบาล 2564

เลือกตั้งเทศบาล 2564

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising