×

MRT ขอความร่วมมือผู้โดยสารกรอกแบบคำถามสุขภาพ เมื่อเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

โดย THE STANDARD TEAM
28.03.2020
  • LOADING...

ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางรางได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องจัดให้มีคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8 คค.) เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นบริเวณปลายทางนอกเขตกรุงเทพมหานคร 

 

รฟม. และ BEM จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กรอกรายละเอียดลงในเอกสารแบบคำถามสุขภาพ (ต.8 คค.) ณ สถานีปลายทางที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และพกติดตัวเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีถูกขอตรวจสอบ โดยได้จัดเตรียมเอกสารและจุดกรอกข้อมูลไว้ที่บริเวณชั้นชานชาลารถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุกสถานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า ให้ความมือกับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้าและรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

 

ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising