×

ที่ประชุมสภาฯ อนุมัติ พ.ร.ก. กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท หลังใช้เวลาพิจารณา 46 ชั่วโมง

31.05.2020
  • LOADING...

บรรยากาศของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการลงมติอนุมัติพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินจำนวน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีการอภิปรายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมแล้ว 5 วัน คณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก็สลับมาตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ

 

โดยก่อนการลงมติ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลุกขึ้นชี้แจง ยืนยันรัฐบาลได้พยายามดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบของประชาชนทุกกลุ่มในประเทศ จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขออย่าเพียงแต่ดู พ.ร.ก. กู้เงิน เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการตามการบริหารราชการตามปกติตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทั้งการดูแล เยียวยา ชดเชย รวมทั้งมาตรการลดผลกระทบ ทั้งมาตรการการเงิน การคลัง งบประมาณ

 

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอให้เชื่อมั่นและไว้วางใจรัฐบาล ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหาร ขอยืนยันจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยข้อมูลที่รอบด้าน การประยุกต์หลักวิชาการอย่างเหมาะสม ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาที่ตั้งขึ้น ด้วยเจตนาดี ความพยายาม การปฏิบัติตามกฎหมายและความสร้างสรรค์ และขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ร่วมอภิปราย ให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.ก. ทั้ง 3 ฉบับ 

 

จากนั้น ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่บนบัลลังก์ ได้กดสัญญาณเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าห้องประชุม เพื่อลงมติ พ.ร.ก. ทั้ง 3 ฉบับ โดยลงมติแยกทีละฉบับ ซึ่งมีผลการลงมติดังต่อไป

 

  1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

 

จำนวนผู้เข้าประชุม 481 คน 

เห็นชอบ 274 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 207 คน

 

  1. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

 

จำนวนผู้เข้าประชุม 481 คน

เห็นชอบ 275 คน

ไม่เห็นชอบ 1 คน

งดออกเสียง 205 คน

 

  1. พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563

 

จำนวนผู้เข้าประชุม 482 คน

เห็นชอบ 274 คน

ไม่เห็นชอบ 195 คน

งดออกเสียง 12 คน

ไม่ลงคะแนนเสียง 1

 

โดยขั้นตอนหลังจากนี้พระราชกำหนดทั้ง 3 ฉบับ จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา

 

ตลอดระยะเวลา 5 วันของการอภิปราย นับตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม จนถึง 31 พฤษภาคม ใช้เวลาในการพิจารณาทั้งหมด 46 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น ฝ่ายค้าน 24 ชั่วโมง ฝ่ายรัฐบาล 11 ชั่วโมง และเวลาชี้แจงของคณะรัฐมนตรี 11 ชั่วโมง ซึ่งในแต่ละวันจะมีการประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 น. กระทั่งเวลา 20.00 น. โดยประมาณ

 

 

 

ภาพ: ชาติกล้า สำเนียงแจ่ม Support By Nikon Sales (Thailand) 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories