×

เปิดเสียง ส.ส. แต่ละพรรคการเมือง โหวตมติ #สุราก้าวหน้า

โดย THE STANDARD TEAM
09.06.2022
  • LOADING...
สุราก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ …) พ.ศ. … หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า โดยมี เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล กับคณะ เป็นผู้เสนอ ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ 

 

สำหรับหลักการสำคัญของร่างคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุรา ลดข้อหนดกำหนดต่างๆ

 

THE STANDARD ชวนย้อนดูเสียงโหวตของ ส.ส. แต่ละพรรคการเมือง ที่ร่วมลงมติในร่างกฎหมายนี้ ซึ่งมีผู้เห็นด้วย 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 138 เสียง (มีหนึ่งเสียงที่ลงมติด้วยวาจา) และงดออกเสียง 15 เสียง

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising