×

เปิดนโยบายก้าวไกลชุดแรกกับ ‘การเมืองไทยก้าวหน้า’ ปฏิรูปกองทัพ-แก้มาตรา 112-นิรโทษกรรมคดีการเมือง-พระเลือกตั้งได้

โดย THE STANDARD TEAM
18.10.2022
  • LOADING...
พรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกลเปิดตัวนโยบายแรกของพรรคต่อสาธารณะ ในหัวข้อ ‘การเมืองไทยก้าวหน้า’ ซึ่งเป็นนโยบายชุดแรก ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ ทหารของประชาชน ศาลของประชาชน คนเท่ากัน และรัฐธรรมนูญใหม่ปลดล็อกประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา

 

นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ‘ไทยก้าวหน้า’ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้าใน 9 ประเด็น ประกอบด้วย การเมืองไทยก้าวหน้า, ข้าราชการไทยก้าวหน้า, ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า, เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า, เกษตรกรไทยก้าวหน้า, สวัสดิการไทยก้าวหน้า, สุขภาพไทยก้าวหน้า, การศึกษาไทยก้าวหน้า และสิ่งแวดล้อมก้าวหน้า โดยนโยบายทั้งหมดอยู่บนฐานคิดเดียวกันคือ ประเทศไทยเป็นของประชาชน

 

ทั้งนี้ เดือนพฤศจิกายนี้ พรรคก้าวไกลจะเปิดชุดนโยบายต่อไป ได้แก่ ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า ว่าด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของท้องถิ่นให้เจริญทัดเทียมกันทั่วประเทศ และสวัสดิการไทยก้าวหน้า เปิดชุดนโยบายสวัสดิการถ้วนหน้า ครบวงจร ไม่ต้องพิสูจน์ความจน

 

พรรคก้าวไกล พรรคก้าวไกล พรรคก้าวไกล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising