×

ก้าวไกล แถลงจุดยืนเคียงข้างประชาชน เสนอร่างแก้ไข รธน. 5 มาตรา ปิดสวิตช์ ส.ว. ลบล้างผลพวงรัฐประหาร

โดย THE STANDARD TEAM
29.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (29 กรกฎาคม) ที่ห้องประชุมพรรคก้าวไกล รัฐสภา (เกียกกาย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคก้าวไกล ร่วมประชุมก่อนมีมติ เสนอทางออกให้แก่สังคมเพื่อฝ่าวิกฤตการณ์ของประเทศ โดยเสนอข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ 

 

  1. เปิดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยไม่กำหนดวุฒิการศึกษา และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

 

  1. ให้มีการยกเลิกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 269-278 ซึ่งเป็นเรื่องที่มาและอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามบทเฉพาะกาล 5 ปี และ 

 

  1. ยกเลิกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 279 เรื่องการรับรองให้บรรดาประกาศ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคำสั่งของหัวหน้า คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

 

จากนั้นเวลา 11.00 น. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส. เขต 1 พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อม ส.ส. ของพรรค ร่วมแถลงข่าวถึงข้อเสนอดังกล่าว

 

พิธา กล่าวว่า ลำดับแรกตนอยากขอย้ำสิ่งที่เคยอภิปรายไว้ 5 ข้อในสภาผู้แทนราษฎร คือ 1. ยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2. ทบทวนคดีความทางการเมืองที่ผ่านมา 3. เลิกคุกคามนักศึกษาและผู้ชุมนุม 4. นายกรัฐมนตรีต้องลาออก และ 5. แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่กำหนดคุณสมบัติการศึกษา กำหนดเพียงให้อายุ 18 ปีขึ้นไป  ซึ่งนอกจาก 5 ข้อแรกที่จะเป็นบันไดในการแก้ไขวิกฤตการเมืองนี้แล้ว พรรคก้าวไกลอยากจะเสนอเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นใบอนุญาตต่ออายุให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเราเสนอให้ยกเลิก 5 มาตราในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ 2 เรื่องด้วยกัน 

 

เรื่องแรกคือ ปิดสวิตช์ ส.ว. โดยยกเลิกมาตรา 269-272 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับ ส.ว. เป็นหลักเกณฑ์วิธีสรรหา ส.ว. ชุดแรกจาก คสช. ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และการให้ ส.ว. เข้ามาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี อีกเรื่องที่ต้องยกเลิกคือมาตรา 279 ซึ่งรับรองประกาศและคำสั่งของ คสช. ให้ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ การยกเลิกมาตรานี้จะเป็นการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร

 

ชัยธวัช กล่าวว่า ลำดับถัดไปเราจะจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านและ ส.ส. ฝั่งรัฐบาลที่เห็นด้วย ทั้งนี้ถ้า ส.ส. ฝั่งรัฐบาลและ ส.ว. มีความจริงจังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เชื่อว่าจะสามารถยื่นเข้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาในสมัยประชุมนี้ โดยข้อเสนอของพรรคก้าวไกลไม่ใช่เพื่อต่ออายุและยืดอายุให้รัฐบาล ทั้งนี้ หากนายกรัฐมนตรีลาออก หรือยุบสภา เราก็จะสามารถเลือกตั้งใหม่ได้ภายหลังจากที่มีการปิดสวิตช์ ส.ว. อย่างเป็นทางการแล้ว โดยหากสามารถยกเลิก 5 มาตรานี้ได้ จะสามารถนำไปสู่การได้รัฐบาลที่มาจากเจตจำนงของประชาชนที่แท้จริง โดย ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. จะไม่สามารถเข้ามาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้

 

ด้านปดิพัทธ์กล่าวว่า ถ้าเราจะหาฉันทามติท่ามกลางความขัดแย้งแบบนี้ จะไม่มีทางทำได้ถ้าเราไม่คุยกันเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมาจากประชาชน โดยจำเป็นที่ต้องมี สสร. ที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง รวบรวมทุกฝ่าย ทุกความใฝ่ฝัน ทุกปัญหา ทุกความขัดแย้ง แล้วมาคุยกันเพื่อสร้างฉันทามติของประชาชน ในนามของรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชน โดยทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมืองฯ จะเริ่มต้นศึกษา และข้อเสนอของภาคส่วนต่างๆ มีพร้อมแล้ว โดยจะมีการสรุปข้อคิดเห็นของทุกฝ่าย และเสนอต่อสภาในเร็วๆ นี้ รวมทั้งเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ จำเป็นต้องจัดทำประชามติ แต่การจัดทำประชามติในปี 2559 มีปัญหามาก มีการดำเนินการกับผู้ที่เห็นต่าง โดยมีการตีความที่ได้เปรียบเสียเปรียบอย่างชัดเจน ดังนั้น จำเป็นต้องมีแก้ไข พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้การรณรงค์ และบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีเสรีภาพในการแสดงออก และเป็นความเห็นของประชาชนทุกฝ่ายจริงๆ

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising