×

ก้าวไกลลงพื้นที่ขอนแก่น รับฟังปัญหาที่ดิน รังสิมันต์สัญญา เลือกตั้งสมัยหน้าก้าวไกลเป็นรัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
13.08.2022
  • LOADING...
พรรคก้าวไกล

วันนี้ (13 สิงหาคม) พรรคก้าวไกล นำโดย รังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล, อภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ส.ส. และทีมโฆษกพรรคก้าวไกล เข้าไปรับฟังปัญหาชาวบ้านชุมชนมิตรภาพ ริมทางรถไฟ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบคุณภาพชีวิตประชาชนถูกทอดทิ้ง อนาคตในที่อยู่อาศัยยังไม่แน่นอนจากการไล่รื้อก่อสร้างรถไฟทางคู่ เตรียมนำเรื่องแก้ปัญหาผ่านกรรมาธิการการที่ดิน

 

ตัวแทนประชาชนชุมชนมิตรภาพได้กล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนว่า ชุมชนมิตรภาพริมทางรถไฟ จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนยาว มีประมาณ 160 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 500 คน ชาวบ้านอยู่บนที่ดินการรถไฟฯ มาแล้ว 30-40 ปี แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นแรงงานนอกระบบในเมือง

 

อภิชาติกล่าวว่า ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ที่ชาวบ้านต้องเจอมีมากมายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมซ้ำซากจากการอยู่ในที่ดินริมคลองประตูระบายน้ำ การตกงานและขาดรายได้ในช่วงโควิด ต้องจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟแพงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะต้องต่อหม้อแปลงข้างนอกเข้ามา และในตอนนี้ยังมีความไม่แน่นอนในสิทธิที่อยู่อาศัย จากความเสี่ยงถูกไล่รื้อเพื่อนำที่ดินไปก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง

 

“ปัญหาสิทธิเหนือที่ดินคือหัวใจสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านอื่นๆ เราต้องเลิกมองว่าประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวที่ดินรถไฟเป็นผู้บุกรุก แต่ควรพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มที่ยากจนที่สุดที่ถ้าโดนไล่รื้อจะเสี่ยงเป็นคนไร้บ้าน ให้มีทางออกที่เหมาะสม” อภิชาติกล่าว

 

อภิชาติกล่าวถึงหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ คือ ‘บ้านมั่นคง’ ซึ่งสามารถใช้อำนาจกรรมาธิการการที่ดินเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ มาหารือเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันได้ แต่สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องมีการรวมกลุ่มกันเหนียวแน่นและมีข้อเสนอที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกัน

 

สำหรับด้านรายได้และคุณภาพชีวิต สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา กล่าวว่า ในปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีโครงการจ้างงาน สร้างงาน สร้างรายได้อยู่แล้ว เราอาจต้องฝากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตในชุมชนให้มีการจ้างงาน มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน

 

จากนั้น รังสิมันต์ โรม ได้กล่าวปิดท้ายว่า ปัญหาแบบเดียวกันนี้เราไม่ได้เจอแค่ที่ชุมชนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น ที่ภูเก็ตเราก็เจอ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็เจอ ที่จังหวัดปทุมธานี ที่กรุงเทพมหานครก็มีปัญหาแบบนี้ ดังนั้นปัญหาที่ดินไม่ใช่แค่ปัญหาของคนขอนแก่น แต่เป็นปัญหาร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศ

 

“แต่ต้องยอมรับว่าการจะแก้ปัญหาให้ประชาชนอำนาจอยู่ในมือรัฐบาล จะแก้ปัญหาที่ดินการรถไฟฯ อำนาจอยู่ที่กระทรวงคมนาคม จะสร้างบ้านมั่นคง อำนาจอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันนี้เราเข้ามารับฟังปัญหา ศึกษาปัญหา แต่ผมสัญญาว่าถ้าพี่น้องยังรวมตัวกันเหนียวแน่น ในวันข้างหน้าพรรคก้าวไกลจะเข้าไปเป็นรัฐบาล เราจะเข้าไปแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยให้ประชาชน ไม่ใช่แค่ชุมชนมิตรภาพ แต่ทุกชุมชนในประเทศไทยจะได้รับการแก้ปัญหาจากพรรคก้าวไกล” รังสิมันต์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising