×

ก้าวไกล ร้อง ป.ป.ช. เอาผิด จุติ ไกรฤกษ์ หลังศึกซักฟอก ปมเอื้อประโยชน์เอกชน-ตั้งบริษัท หากินงบการเคหะฯ

โดย THE STANDARD TEAM
11.10.2022
  • LOADING...
ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

วันนี้ (11 ตุลาคม) ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตบางขุนเทียน พรรคก้าวไกล ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ดำเนินการไต่สวน และมีความเห็นสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรณีโครงการเคหะสุขประชา ที่ส่อมีการทุจริตฝ่าฝืนกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการจัดจ้างถมดิน การจ้างช่วงและการเอื้อประโยชน์ให้ บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด หรือ เซมโก้ (CEMCO) รวมถึงการตั้ง บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ที่หาประโยชน์จากสินทรัพย์ของการเคหะ

 

โดยวันนี้ณัฐชานำหลักฐานประกอบจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนว่าจุติมีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งอาจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 รวมถึงขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย จเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ และ ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่มีมูลความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ฐานเป็นเจ้าพนักงานเข้ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรา 152 และฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตามมาตรา 157 รวมถึงไต่สวนและวินิจฉัย บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (CEMCO) ซึ่งมี พิษณุพร อุทกภาชน์ เป็นกรรมการ และ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี พิษณุพร อุทกภาชน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หรือไม่

 

ณัฐชากล่าวอีกว่า หากติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะเห็นความผิดปกติของเรื่องดังกล่าวทุกจุด ดังนั้นวันนี้ตนขอให้ ป.ป.ช. ใช้อำนาจในการสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เพราะการที่เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลนั้นเป็นระบอบปรสิตที่เบียดเบียนประเทศไทย แน่นอนว่าตนและพรรคก้าวไกลไม่สามารถยอมรับได้ จึงอยากฝากถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าทุกเรื่องที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นร้องไปมีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ป.ป.ช. จะวินิจฉัย และให้ความกระจ่างแก่สังคมได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising