×

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตีตกญัตติด่วนพรรคก้าวไกล ปมรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส.ส. ภูมิใจไทยชี้ เรื่องอยู่ในขั้นตอนศาล

โดย THE STANDARD TEAM
24.11.2022
  • LOADING...
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน) ที่อาคารรัฐสภา สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเพื่อส่งความเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มไปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาดำเนินการ

 

สุรเชษฐ์กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แล้ว ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้เหลือเพียงการพิจารณาจาก ครม. ซึ่งหากปล่อยให้ประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. โดยที่ปัญหาต่างๆ ยังไม่ถูกสะสางนั้นเกรงว่าเมื่อ ครม. เสร็จอนุมัติแล้วจะเกิดปัญหาในระยะยาวตามมาอีกไม่น้อยกว่า 35 ปี

 

ระหว่างที่สุรเชษฐ์ได้อภิปรายถึงญัตติด่วนด้วยวาจากรณีรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้น ทำให้ ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส. จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นกล่าวต่อประธานในที่ประชุมขณะนั้นคือ ศุภชัย โพธิ์สุ ว่าขอให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบให้มีการพิจารณาญัตติด่วนด้วยวาจาดังกล่าวหรือไม่ ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้สุรเชษฐ์ได้อภิปราย

 

ทำให้ศุภชัยกล่าวว่า กรณีของสุรเชษฐ์คือการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ดังนั้นจึงสามารถแถลงต่อเหตุผลในการเสนอญัตติได้

 

จากนั้นสุรเชษฐ์ได้เดินหน้าทำต่อไปจนกระทั่ง ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นกล่าวว่า กรณีรถไฟฟ้าอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนั้นสภาจะปล่อยให้เกิดการอภิปรายเรื่องที่อยู่ในกระบวนการศาล และอาจเป็นการก้าวล่วงการพิจารณาของศาลหรือไม่

 

จนกระทั่งช่วงท้ายที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการนับองค์ประชุม และลงมติต่อญัตติด่วนด้วยวาจาดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 140 เสียง ไม่เห็นด้วย 193 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising