×

สรุปสาระสำคัญ 9 ข้อ ร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับก้าวไกล เพิ่มสิทธิ ขยายสวัสดิการ

โดย THE STANDARD TEAM
28.02.2024
 • LOADING...
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ซึ่งเสนอโดย สส. พรรคก้าวไกล โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับก้าวไกลเป็นการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 

สำหรับสาระสำคัญในกฎหมายดังกล่าว 9 ข้อ ดังนี้

 

 1. คนทำงานทุกคนคือแรงงาน: เปลี่ยนนิยาม ‘ลูกจ้าง’ ให้ครอบคลุมทุกรูปแบบการจ้างงาน รวมถึงอาชีพไรเดอร์ ฟรีแลนซ์ และแรงงานอิสระ เพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน

 

 1. รายเดือน = 30 วัน: ‘การจ้างงานรายเดือน’ ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รวมถึงค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาป่วยตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ 1 เดือนหมายถึงเวลา 30 วัน

 

 1. เปลี่ยนรายวันเป็นรายเดือน: ในสถานประกอบการที่มีทั้งการจ้างงานรายวันและรายเดือน ผู้จ้างจะต้องจ้างเป็นรายเดือนทั้งหมด โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 

 1. เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทุกปีอัตโนมัติ: กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรายปี โดยต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าเงินเฟ้อ เช่น หากได้รับค่าแรง 400 บาท อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% จะได้รับค่าแรง 412 บาทอัตโนมัติ โดยไม่ต้องรอการประชุมไตรภาคี

 

 1. ทำงาน 40 ชั่วโมง หรือ 5 วันต่อสัปดาห์: เวลาทำงานรวมทั้งสิ้นของลูกจ้างต้องไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากเกินต้องได้เงินค่าทำงานนอกเวลา (OT) และนายจ้างต้องจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 วัน

 

 1. ลาหยุด 10 วันต่อปี สะสมได้: ให้ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 120 วัน มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 10 วันทำงาน

 

 1. ลาดูแลผู้ป่วย: ลูกจ้างมีสิทธิลาไปดูแลบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดปีละไม่เกิน 15 วันทำงาน

 

 1. พื้นที่ปั๊มนมในที่ทำงาน: สถานที่ทำงานต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการให้นมบุตร หรือบีบเก็บน้ำนมในที่ทำงาน

 

 1. ห้ามเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน: นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียม ไม่กีดกัน แบ่งแยก จำกัดสิทธิ ทั้งจากความแตกต่างทางถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ความพิการ หรือความเห็นทางการเมือง

 

ก่อนหน้านี้ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ สส. พรรคก้าวไกล เช่น ธิษะณา ชุณหะวัณ, วรรณวิภา ไม้สน, พุธิตา ชัยอนันต์, ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ และสมาชิกพรรคคนอื่นๆ ได้มาพบปะประชาชน และแจกใบปลิว พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับพรรคก้าวไกล ซึ่งมีสาระสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานหลายด้าน ที่บริเวณสกายวอล์กช่องนนทรี พร้อมแคมเปญ ‘ทำงาน พักผ่อน ใช้ชีวิต’

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising