×

คมนาคมช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วเดินทางเดือนละ 750 บาท พร้อมลดอีก 10% ให้ 5 หน่วยงาน

โดย THE STANDARD TEAM
15.06.2024
  • LOADING...

วันนี้ (15 มิถุนายน) เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

 

ประชาชนสามารถซื้อตั๋วโดยสารของ บขส. โดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการของรัฐบาลที่ให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารได้ที่จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ

 

เกณิกากล่าวต่อว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสาร บขส. ขอให้ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น จากนั้นซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 750 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับ ต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น โดยใช้ได้ทุกเส้นทาง

 

อีกทั้งสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ บขส. กำหนด ซึ่งสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั้งนี้เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้ว ไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่ บขส. กำหนด

 

เกณิกากล่าวว่า กระทรวงคมนาคมต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการกระตุ้นรายได้จากการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง และสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ บขส. จึงให้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในการซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับกลุ่มผู้โดยสารจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), นักเรียนหรือนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), บุคลากรสังกัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม

 

โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวสังกัดหน่วยงานของท่านควบคู่บัตรประชาชน โดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ใช้สิทธิ์ ให้ผู้ใช้สิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอรับส่วนลดในโครงการ พร้อมรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ ณ จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ

 

สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2537 8737 หรือ Call Center โทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising