×

กรมควบคุมโรค พยากรณ์ปี 2562 ต้องระวังพิเศษ 3 โรค กับ 1 ภัยสุขภาพ

13.12.2018
  • LOADING...

เพื่อเตรียมการรับมือในการดูแลสุขภาพของประชาชน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ด้วยวิธีอนุกรมเวลา วิเคราะห์จำนวนและช่วงเวลาการเกิดโรคต่างๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และออกพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี 2562 เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกัน

 

คาดว่าในปี 2562 มี 3 โรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี และคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงเกือบ 180,000 ราย

 

ส่วนภัยสุขภาพที่สำคัญ ยังคงเป็นการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

 

หัวใจสำคัญในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพดังกล่าว คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน เหมือนในปี 2561 ที่หลายโรคสามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี เช่น โรคไข้เลือดออก ที่ประชาชนตระหนักรู้และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งในปี 2562 ก็ยังคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันควบคุมป้องกันโรคต่อเนื่อง

 

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจจับ คัดกรองโรคและภัยสุขภาพ เตรียมพร้อมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) รวมถึงการตอบโต้โรคและภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ: Pixabay

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising