×

กรมควบคุมโรคย้ำ 5 สูตรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กลุ่มเด็ก 5-17 ปี ทุกสูตรฉีดได้ปลอดภัย-มีประสิทธิภาพ

โดย THE STANDARD TEAM
14.02.2022
  • LOADING...
กรมควบคุมโรคย้ำ 5 สูตรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กลุ่มเด็ก 5-17 ปี ทุกสูตรฉีดได้ปลอดภัย-มีประสิทธิภาพ

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิดในกลุ่มเด็กขณะนี้พบการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น จึงควรเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเด็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้สามารถเปิดโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย สำหรับแผนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด ไทยมีสูตรวัคซีนที่จะฉีดให้กลุ่มเด็กอายุ 5-17 ปี รวมแล้ว 5 สูตร 

 

โดยคำแนะนำทุกสูตรได้พิจารณาจากคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และคำแนะนำภายใต้การขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่เด็ก เหมาะสมกับจำนวนวัคซีนในพื้นที่ ประกอบกับบริบทการให้บริการวัคซีนในประเทศไทยมีความหลากหลายและแตกต่างกันทั้งในเขตเมือง ชนบท รวมถึงพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ซึ่งอาจมีทรัพยากร ระบบการขนส่ง และจัดเก็บวัคซีน หรือระบบให้บริการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม การพิจารณาให้วัคซีนในรายบุคคลควรต้องพิจารณาบริบทเฉพาะรายเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับวัคซีน

 

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า สูตรวัคซีนทั้ง 5 สูตรในกลุ่มอายุ 5-17 ปี ผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง ทุกสูตรมีความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย

 

  • สูตรที่ 1 สำหรับอายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสูตรหลักของกลุ่มเป้าหมายนี้ และกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) ให้เพียงพอแก่กลุ่มเป้าหมายนี้ทุกคนแล้ว อย่างไรก็ตาม วัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) จะทยอยเข้ามาในแต่ละสัปดาห์และดำเนินการฉีดผ่านระบบสถานศึกษา ทำให้ไม่สามารถฉีดในกลุ่มเป้าหมายได้พร้อมๆ กันทุกคน  กระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมสูตรที่เหลือไว้รองรับความต้องการของเด็กและผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว

 

  • สูตรที่ 2 สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ Sinovac-Pfizer (ฝาสีส้ม) ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เผยแพร่คำแนะนำเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 

  • สูตรที่ 3 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี แนะนำให้ฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีม่วง) 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสูตรหลักของกลุ่มเป้าหมายนี้ และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

 

  • สูตรที่ 4 สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ Sinovac-Pfizer (ฝาสีม่วง) ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้เช่นกัน และมีการศึกษารองรับแล้วว่าระดับภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ Sinovac-Pfizer (ฝาสีม่วง) สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าการฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีม่วง) 2 เข็ม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในผู้ใหญ่

 

  • สูตรที่ 5 วัคซีน Sinovac 2 เข็ม สำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นคำแนะนำภายใต้การขึ้นทะเบียนของ อย. เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่มีความกังวลใจเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน mRNA และเด็กที่แพ้การฉีดวัคซีน mRNA อย่างไรก็ตาม ภูมิที่เกิดจากการฉีดสูตรนี้อาจไม่สูงพอในการป้องกันเชื้อโอมิครอน จำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer 1 เข็ม โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2

 

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนและเปิดช่องทางสำหรับการรับวัคซีนทุกสูตรให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครอง ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนในเด็กให้เป็นไปตามความสมัครใจหรือตามประสงค์ของผู้ปกครองและผู้รับวัคซีน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising