×

ปลัด สธ. เตือนการจัดงานที่มีคนหนาแน่นเสี่ยงโควิด ต้องเข้มงวดมาตรการ หลังคอนเสิร์ตช้างแฟร์สุรินทร์ถูกสั่งงด 2 วัน

โดย THE STANDARD TEAM
19.12.2021
  • LOADING...
คอนเสิร์ตช้างแฟร์สุรินทร์

เมื่อวานนี้ (18 ธันวาคม) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการจัดงานคอนเสิร์ตในงานช้างแฟร์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 ซึ่งมีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตจำนวนมาก และเบียดเสียดหนาแน่น ทำให้มีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ได้สั่งงดการจัดงานเป็นเวลา 2 วัน เพื่อให้ผู้จัดงานปรับปรุงการเข้าร่วมงานให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

 

โดยระบุว่า การจัดงานที่มีการรวมคนจำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้ง่าย กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องกำหนดมาตรการในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน ซึ่งกรณีนี้ได้กำชับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ให้ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด ผู้จัดงานต้องมีการปรับปรุงมาตรการเข้าร่วมงานตามแนวทาง COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็สมควรให้ยุติการจัดงาน 

        

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมคนจำนวนมาก จะต้องมีการขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งหากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นว่าการกระทำใดอาจจะทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิดตามมา ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจที่จะสั่งให้ยุติการดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้จะเป็นไปโดยความรอบคอบรัดกุม และยึดความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

         

“ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ ใช้กรณีของจังหวัดสุรินทร์เป็นตัวอย่าง หากพบว่ากิจกรรมใดไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และจะทำให้มีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ขอให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อจะได้พิจารณาสั่งการปรับปรุงแก้ไขหรือยุติกิจกรรมนั้นทันที” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

 

โดยก่อนหน้านี้ได้ปรากฏภาพการจัดคอนเสิร์ตในงานช้างสุรินทร์ ที่มีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นและไม่มีการเว้นระยะห่าง ส่งผลให้ สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ต้องเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเร่งด่วน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดคอนเสิร์ตแล้วพบว่า ที่ผ่านมาทางฝ่ายผู้จัดไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีมติให้งดจัดแสดงคอนเสิร์ตในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ปี 2564 2 วัน (18-19 ธันวาคม 2564) เพื่อจัดพื้นที่การแสดงให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์กำหนด และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น จัดเก้าอี้ให้นั่งดูคอนเสิร์ตหรือเว้นระยะห่าง หากผู้จัดสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะพิจารณาให้จัดคอนเสิร์ตต่อไปได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising