×

กนง. คาดเศรษฐกิจไทยปี 2564 ‘ฟื้นตัวช้า’ จากนักท่องเที่ยวส่อต่ำ คาดหั่น GDP เหลือเติบโต 3.2%

23.12.2020
  • LOADING...
กนง. คาดเศรษฐกิจไทยปี 2564 ‘ฟื้นตัวช้า’ จากนักท่องเที่ยวส่อต่ำ คาดหั่น GDP เหลือเติบโต 3.2%

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 8 ปี 2563 นอกเหนือจากประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ยังมีการประเมินถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปด้วย

 

ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ กนง. เปิดเผยว่า กนง. ได้ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2564 โดยคาดว่าจะฟื้นตัว 3.2% ซึ่งเป็นตัวเลขการฟื้นตัวที่ลดลงจากการประเมินก่อนหน้านี้ ที่คาดว่าจะอยู่ระดับ 3.6% สาเหตุหลักเป็นผลจากการปรับลดคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ 9 ล้านคน แต่ประมาณการใหม่ปรับลดลงมาอยู่ที่ 5.5 ล้านคน โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564

 

นอกจากนี้ การประมาณการข้างต้นยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยตัวเลขที่คาดไว้นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ โดยใช้เวลาไม่นานนัก คือ ไม่เกิน 2 เดือน และการแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัด ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะมีมาตรการควบคุมที่แตกต่างกันไป โดยมาตรการที่นำมาใช้ไม่ได้เข้มข้นเท่ากับช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ GDP มากกว่าที่ประเมินไว้

 

ส่วน GDP ในปีนี้ คาดว่าหดตัว -6.6% หดตัวน้อยลงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้าที่ -7.8% เป็นผลจากการฟื้นตัวที่ดีกว่าคาด ทั้งในส่วนของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนของภาครัฐ

 

“ปัจจัยหลักในเวลานี้คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงนี้ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ซึ่ง กนง. ได้ประเมินสถานการณ์ไว้ในหลายกรณี พร้อมกับเตรียมมาตรการต่างๆ ไว้รับมือ และจากการประชุมในครั้งนี้ ยังมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะถัดไป จังหวะที่เหมาะสม และการใช้มาตรการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ ในปี 2564 ยังมีความไม่แน่นอนสูงมาก ทั้งในส่วนของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และการกระจายวัคซีนว่าจะทั่วถึงและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด”

 

กนง. ปรับคาดการณ์ตัวเลข GDP ปี 2563 และ 2564 ใหม่ โดยมองปีนี้ติดลบน้อยลงเหลือ -6.6% จากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดีกว่าคาด ส่วนปี 2564 มองว่าการฟื้นตัวจะทำได้ช้าลง โดยคาด GDP +3.2% จากเดิมที่มองไว้ +3.6% จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่น่าจะน้อยกว่าที่คิดไว้ และยังมีความไม่แน่นอนสูงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

 

ส่วนคาดการณ์ตัวเลข GDP ในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้ 4.8% ทั้งนี้ คาดว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มฉีดได้ช่วงไตรมาส 4/64 ราว 20% ขณะที่ประเทศนักท่องเที่ยวหลักของไทยน่าจะฉีดวัคซีนได้มากกว่า 30% ในช่วงไตรมาส 3 ปีหน้า และคาดว่าในปีหน้าประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่มีการกำหนดให้ต้องกักตัว แต่อาจจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนและการตรวจเชื้อ 

 

สำหรับในปี 2565 คาดว่าจะเริ่มเห็นการเปิดประเทศโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขการฉีดวัคซีนและการกักตัว โดยประเทศส่วนใหญ่ รวมถึงประเทศไทย ฉีดวัคซีนถึงระดับที่มีภูมิคุ้มกันหมู่ (60-70%) แล้ว

 

ส่วนสภาพคล่องในระบบยังอยู่ในระดับสูงและต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจและครัวเรือนบางส่วนที่ต้องการสภาพคล่องยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ด้านอัตราแลกเปลี่ยน กนง. กังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเร็วจากสภาวะเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุน (Risk-on Sentiment) และแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ จึงเห็นควรให้ติดตามอย่างใกล้ชิดและพิจารณาความจำเป็นของการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม รวมถึงผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories