×

กระทรวงแรงงานส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแคมป์ก่อสร้าง เฝ้าระวังการระบาดโอไมครอนหลังหยุดยาวปีใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
05.01.2022
  • LOADING...
แคมป์ก่อสร้าง

วันนี้ (5 มกราคม) สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของนายจ้างและลูกจ้าง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนที่เริ่มทวีความรุนแรงในหลายประเทศทั่วโลก และพบการติดเชื้อในกลุ่มผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับเป็นวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่ลูกจ้างส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนภายในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นได้ 

 

กระทรวงแรงงานจึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศเพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ แคมป์ก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข DMHTT ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจหาเชื้อ และใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแคมป์ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดในสถานประกอบกิจการเพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด

 

ขณะที่ นิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า หลังเทศกาลวันปีใหม่หากพบลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะติดเชื้อ จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วย หรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน 

 

ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการ นายจ้าง และลูกจ้าง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติตามแนวทางนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1546 หรือ 1506 กด 3

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising