×

ชวนลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ วันแรก ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป – 7 กลุ่มโรคประจำตัว เข้ารับวัคซีนต้านโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2021
 • LOADING...
ชวนลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ วันแรก ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป - 7 กลุ่มโรคประจำตัว เข้ารับวัคซีนต้านโควิด-19

อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่

 

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. โรคไตวายเรื้อรัง
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคมะเร็ง
 6. โรคเบาหวาน
 7. โรคอ้วน

 

ลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ LINE Official Account ‘หมอพร้อม’ ประกอบด้วยฟังก์ชันตั้งแต่การเลือกวัน เวลา และโรงพยาบาล รวมทั้งการติดตามผลภายหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 โดยจะเปิดให้ประชาชนกลุ่มนี้ที่มีประมาณ 16 ล้านคน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 11.7 ล้าน และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค 4.3 ล้านคน เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป เพื่อนัดเวลาและสถานที่ในการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 โดยจะเป็นการฉีดวัคซีนตามแผนระยะที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตามแผนระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 31 ล้านคน 

 

ทั้งนี้ รัฐบาลจัดเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนด้วยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีอยู่กว่า 1,100 แห่ง ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนได้มากกว่า 5 แสนเข็มต่อวัน หรืออย่างน้อย 10 ล้านเข็มต่อเดือน ทั้งนี้ ยังไม่รวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และสถานที่ที่ภาคเอกชนให้ความร่วมมือเสริมเพิ่มเติม จึงมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย 50 ล้านคน ได้ภายสิ้นปี 2564 อย่างแน่นอน 

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงการจัดหาวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามแผน โดยในเดือนพฤษภาคมไทยจะได้รับวัคซีน Sinovac เพิ่มเข้ามา ขณะที่ AstraZeneca จะทยอยส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจำนวน 6 ล้านโดส และต่อเนื่องอีกเดือนละ 10 ล้านโดสจนถึงปลายปีนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้มอบแนวทางให้มีการจัดสำรองวัคซีนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ 100 ล้านโดส โดยให้เป็นการทำงานเชิงรุก เตรียมการสำรองวัคซีน เพื่อบริการฉีดประชาชนในปีต่อๆ ไปจนกว่าโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่ควบคุมได้ 

 

อนึ่ง ‘หมอพร้อม v.2’ นี้ ประกอบด้วย 12 ฟังก์ชันในการให้บริการวัคซีนต้านโควิด-19 เริ่มจาก 

 

 1. การเพิ่มเพื่อนและการลงทะเบียนใช้งาน 
 2. เพิ่มบุคคลอื่น 
 3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีนต้านโควิด-19   
 4. จองคิวฉีดวัคซีนต้านโควิด-19    
 5. เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีนต้านโควิด-19    
 6. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนต้านโควิด-19   
 7. ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1  
 8. ประเมินอาการหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1  
 9. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 
 10. ยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2  
 11. ประเมินอาการหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2   
 12. การออกใบรับรองการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19  

 

นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสาร ทั้งการรายงานสถานการณ์ การค้นหาหน่วยตรวจโควิด- 19 ผลการตรวจโควิด- 19 ฯลฯ 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อนัดหมายลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือแจ้งที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ได้

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising