×

เปลี่ยน ‘หมอพร้อม’ เป็น Digital Health Pass โชว์ก่อนขึ้นเครื่องบินแทนข้อมูลฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด

โดย THE STANDARD TEAM
09.09.2021
  • LOADING...
หมอพร้อม

วานนี้ (8 กันยายน) กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม ‘หมอพร้อม’ เพื่อประกอบการตรวจสอบเอกสารการเดินทางร่วมกับสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสมาคมสายการบินประเทศไทย 

 

โดยข้อตกลงในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนข้อมูลการฉีดวัคซีนและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการบนแพลตฟอร์ม ‘หมอพร้อม’ เป็น Digital Health Pass ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสายการบินและผู้เดินทางภายในประเทศในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อการคมนาคมอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และโอกาสการแพร่ระบาดในสังคม 

 

ดังนั้น Digital Health Pass บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม จึงจะมีข้อมูลการฉีดวัคซีน ผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK หรือเคยติดเชื้อแล้ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้บังคับใช้ และให้เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละกิจการ ซึ่งสายการบินต่างๆ มีความพร้อมปฏิบัติตามมาตรการ COVID FREE Setting จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี

 

ในขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้สื่อสารกับหน่วยงานในกำกับและเกี่ยวข้อง เรื่องการใช้ ‘หมอพร้อม’ ในการแสดงเอกสาร สนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ส่วนสมาคมสายการบินประเทศไทยประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในการใช้ ‘หมอพร้อม’ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และอุตสาหกรรมการบินไทย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนแผนการเปิดประเทศในอนาคตของรัฐบาล

 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า มาตรการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยด้วยการควบคุมโรคแนวใหม่ อาศัยหลักการป้องกันทุกกรณี หรือ Universal Prevention การฉีดวัคซีนแก่ประชาชน มาตรการสนับสนุนควบคุมโรค เช่น การใช้ ATK, ทีม CCRT ลงพื้นที่เชิงรุกในชุมชน, Bubble and Seal, COVID FREE Setting รวมทั้งการใช้ Digital Health Pass บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม จึงขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร้านขายยา คลินิก ส่งข้อมูล ATK ผ่านหมอพร้อม Station เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising