×

คลังออกมาตรการช่วยโควิด-19 เพิ่ม สั่งแบงก์รัฐพักเงินต้น-‘สินเชื่อสู้ภัย’ 2 หมื่นล้าน

05.05.2021
  • LOADING...
คลังออกมาตรการช่วยโควิด-19 เพิ่ม สั่งแบงก์รัฐพักเงินต้น-ดอก ‘สินเชื่อสู้ภัย’ 2 หมื่นล้าน

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในไทยกระจายในวงกว้างและกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชน (5 พฤษภาคม) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้แก่

 

  1. มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท ผ่านการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะกำหนดวงเงินสินเชื่อแก่ประชาชนรายละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% นาน 3 ปี ซึ่งจะปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก และมีหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติ
  2. มาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้จะเปิดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นให้แก่ลูกหนี้ (ตามความสมัครใจ) ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไปหาน้อย เพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกหนี้เป็นสำคัญ

 

 

นอกจากนี้กระทรวงการคลังขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ เช่น Non-Bank เร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้เป็นหลัก อาจดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไปน้อยเช่นกัน 

 

ทั้งนี้คลังฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมออกมาตรการที่เหมาะสมมาดูแลประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที รวมถึงการออกมาตรการเพื่อดูแลและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเมื่อสถานการณ์ต่างๆ ได้คลี่คลายลงในระยะต่อไป

 

ทั้งนี้ปัจจุบันมีมาตรการด้านการเงินที่ยังเปิดให้ประชาชนขอความช่วยเหลือ ได้แก่

 

  1. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วยมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ 
  2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
  3. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
  4. มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 
  5. การปรับวิธีคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
  6.  การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

 


 

ไม่พลาดข่าวไฮไลต์ประจำวัน มาเป็นเพื่อนกับ THE STANDARD WEALTH ในไลน์ คลิก https://lin.ee/xfPbXUP 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories