×

ผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าเปิดบริการได้

โดย THE STANDARD TEAM
27.03.2020
  • LOADING...

ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้ผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะกรณีซิมดับและโทรศัพท์มือถือชำรุด

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories