×

สธ. เผย จัดเตรียมเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเพียงพอ เตรียมฟัน รพ.เอกชน ปมปฏิเสธรักษาผู้ติดเชื้อ

โดย THE STANDARD TEAM
15.04.2021
  • LOADING...
สธ. เผย จัดเตรียมเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเพียงพอ เตรียมฟัน รพ.เอกชน ปมปฏิเสธรักษาผู้ติดเชื้อ

วันนี้ (15 เมษายน) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดตั้ง Hospitel คือการใช้โรงแรมที่ขณะนี้ไม่มีผู้พักอาศัยทำให้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราวและใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีมาตรฐานทั้งเชิงโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ความเป็นมิตรต่อชุมชน เครื่องมือทางการแพทย์ และการจัดบริการทางการแพทย์ ขณะนี้มีสถานพยาบาลขึ้นทะเบียนแล้ว 23 แห่ง ซึ่งจะเป็นทางเลือกสำคัญที่จะช่วยดูแลรักษาผู้ติดโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง 

 

ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เตรียมโรงพยาบาลในสังกัดทั้งจากสาธารณสุข กองทัพบก โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลเอกชน ไว้ทั้งหมด 6,525 เตียง ปัจจุบันมีผู้ใช้เตียงแล้วกว่า 3,700 เตียง ในส่วนนี้จะเก็บไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการมาก ทั้งนี้ เชื่อว่าสามารถรองรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ได้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 

 

นอกจากนี้ นพ.ธเรศ ยังกล่าวถึงกรณีได้รับแจ้งว่า มีคลินิกหลายแห่งรับตรวจหาโควิด-19 แล้วพบผลบวก แต่ไม่ดำเนินการดูแลผู้ป่วยต่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงออกประกาศกำหนดให้คลินิกและโรงพยาบาลทุกแห่งมีระบบให้คำปรึกษาถึงทุกขั้นตอนการตรวจหาเชื้อว่าต้องปฏิบัติอย่างไร คลินิกที่จะตรวจต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อตรวจจนได้รับทราบผล หากเป็นผลบวกต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และต้องดำเนินการจัดหาเตียงให้ผู้ป่วยโดยการประสานและส่งต่อ ย้ำว่า หากไม่ดำเนินการตามนี้จะมีโทษตามกฎหมาย 

 

ส่วนกรณีที่สถานพยาบาลเอกชนปฏิเสธไม่รับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นั้น กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศอยู่แล้วว่า โรคโควิด-19 ถือเป็นโรคติดต่ออันตรายที่สถานพยาบาลทุกแห่งจะต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย หากสถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดทางกฎหมาย ซึ่งล่าสุดได้รับแจ้งข้อมูลมาว่า มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านบางนาไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ กระทรวงจึงกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาลงโทษตามขั้นตอนต่อไป 

 

“สำหรับบุคคลหรือเจ้าของสถานที่ใดที่พบผู้ป่วยโควิด-19 แล้วไม่แจ้งให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 ชั่วโมง จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับแจ้งผลการตรวจว่าติดโควิด-19 แต่ไม่ยอมเข้ารับการรักษา จะถือว่าเป็นความผิด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท ส่วนกรณีผู้ที่ปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลเท็จกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรค ก็จะมีโทษปรับเช่นกัน” นพ.ธเรศ กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising