×

กระทรวงแรงงานเคาะตำแหน่งงาน Part-time กว่า 20,000 อัตรา เดลิเวอรีต้องการมากสุด

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2020
 • LOADING...

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เคาะมาตรการของศูนย์บริการจัดหางาน Part-time เผย มีตำแหน่งงานว่างกว่า 28,363 อัตรา ขณะนี้ ต้องการพนักงานจัดส่งสินค้า (เดลิเวอรี) มากที่สุด 20,500 อัตรา

 

“งาน Part-time ที่ต้องการในขณะนี้คือ 

 

 1. พนักงานจัดส่งสินค้า (เดลิเวอรี) 20,500 อัตรา 
 2. พนักงานคลังสินค้า 2,000 อัตรา 
 3. พนักงานบริการ 374 อัตรา 
 4. พนักงานฝ่ายผลิต 100 อัตรา 
 5. พนักงานเสิร์ฟ 56 อัตรา 
 6. พนักงานครัว 55 อัตรา 
 7. พนักงานขาย 41 อัตรา 
 8. แคชเชียร์ 25 อัตรา 
 9. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 20 อัตรา 
 10. ธุรการ 18 อัตรา  

 

และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 28,363 อัตรา โดยสิ่งที่กระทรวงแรงงานทำได้แล้วคือ การตั้งศูนย์ฯ ทำได้เลยคือ การจ้างงาน และทำอยู่คือ การเร่งหามาตรการช่วยเหลือให้สามารถจ้างงานได้มากขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

 

สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้สมัครงาน และสถานประกอบการ สามารถใช้บริการจัดหางานผ่านเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th ซึ่งให้บริการหางาน ครอบคลุมทั้งงานแบบเต็มเวลา และ Part-time แก่คนหางานทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ  

 

โดยสถานประกอบการลงทะเบียนแจ้งความต้องการจ้างงาน รายละเอียดการจ้างงาน และอื่นๆ  

 

ส่วนผู้สมัครงาน ลงทะเบียนสมัครงานและแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เลือกตำแหน่งงานว่าง หรือเลือกสถานประกอบการที่ต้องการ หลังจากที่ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานว่างแล้ว ระบบจะทำการ Matching (จับคู่) ว่าผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการรายใด โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังสถานประกอบการด้วยว่า มีผู้สมัครงานรายใดเหมาะสมกับตำแหน่งงานของบริษัทนั้นๆ ทำให้ทั้งผู้สมัครงานและสถานประกอบการสามารถพิจารณาจ้างงานกันได้โดยตรง ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

 

“เบื้องต้นสถานประกอบการต่างๆ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการให้หยุดทำงานชั่วคราว หรือลดจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน และให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการเลิกจ้าง หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างในด้านต่างๆ เช่น มาตรการเยียวยากรณีถูกเลิกจ้าง มาตรการชะลอการเลิกจ้าง มาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ขณะเดียวกันก็ให้ความช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อลดภาระแก่นายจ้างในการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในช่วงไม่มีการผลิต” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อศูนย์บริการจัดหางาน Part-time ได้ที่ 1. ศูนย์บริการจัดหางาน Part-time อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ 3. เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories