×

มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เข้มงวดสถานประกอบการ-สถานที่หลังคลายล็อก ไม่ปฏิบัติตามเจอสั่งปิด

โดย THE STANDARD TEAM
05.05.2020
  • LOADING...

วานนี้ (4 พฤษภาคม) ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยมีใจความสำคัญระบุว่า 

 

เนื่องจากปรากฏตามข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า ภายหลังการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการและสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

 

  1. จัดระเบียบแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการและสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ โดยกำชับผู้ประกอบการและผู้จัดการสถานที่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการและผู้จัดการสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตการดังกล่าว อาจมีความผิดตามกฎหมาย และถูกสั่งปิดสถานประกอบการหรือสถานที่นั้น

 

  1. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการหรือสถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

 

  1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้กำกับ ติดตาม และบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดชุดเคลื่อนที่ไปสุ่มตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories