×

คลังออกมาตรการ ‘เราชนะ’ ให้ 3,500 บาทต่อเดือน เบื้องต้นมี 3 กลุ่มไม่เข้าเงื่อนไข

12.01.2021
  • LOADING...
คลังออกมาตรการ ‘เราชนะ’ ให้ 3,500 บาทต่อเดือน เบื้องต้นมี 3 กลุ่มไม่เข้าเงื่อนไข

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการเพื่อช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างเร่งด่วน โดยจะมีมาตรการเยียวยาใหม่ ได้แก่ โครงการเราชนะ ซึ่งจะให้เงินผู้ได้รับผลกระทบ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารหน้า (19 มกราคม 2564) 

 

ทั้งนี้ โครงการเราชนะจะมีการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านข้อมูลที่รัฐมีอยู่เบื้องต้น คาดว่าจะมีผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการราว 40 ล้านคน (รวมกลุ่มเกษตรกรและอาชีพอิสระแล้ว)โดยผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไข (Negative List) ขณะนี้มี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ยกเว้นมาตรการ 39 และ 40) จำนวน 11 ล้านคน กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 ล้านคน และกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์ เช่น บัญชีเงินฝาก หรือรายได้เกินเงื่อนไข 

 

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน จะเข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ ไม่ต้องเข้ามาลงทะเบียน ขณะที่กลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐ ซึ่งมีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว เช่น โครงการคนละครึ่งราว 15.3 ล้านคน ทางคลังจะใช้ข้อมูลส่วนนี้มาพิจารณา หากไม่ตรงกับเงื่อนไขจะถูกคัดกรองออกไป แต่หากเข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียน 

 

หากเป็นผู้ผ่านเงื่อนไข แต่ไม่มีฐานข้อมูลในการรับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง จะได้รับเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์

 

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับผลกระทบ แต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนสิทธิ์เราชนะ ทางคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ เพื่อตรวจสอบตามเงื่อนไข โดยโครงการเราชนะคาดว่าเม็ดเงินช่วยเหลือนี้ส่งถึงผู้ได้รับผลกระทบเร็วที่สุดคือภายในเดือนมกราคม 2564 และช้าที่สุดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการคนละครึ่ง อยู่ในขั้นตอนเสนอสภาพัฒน์กลั่นกรอง และจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารหน้า (19 มกราคม 2564) คาดว่าวันที่ 20 มกราคมนี้ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม 1 ล้านสิทธิ์ ซึ่งมาจากสิทธิ์คงเหลือในคนละครึ่งระยะที่ 1 และ 2 (รอบละประมาณ 5 แสนราย) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่ 25 มกราคม 2564 

 

อาคมย้ำว่า เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้ต้องมีความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งเราพยายามจำกัดการแพร่ระบาดให้น้อยลง อีกเรื่องคือวัคซีนล็อตแรกที่จะมาถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เชื่อว่า เราจะสามารถผลิตและแจกจ่ายได้ทั่วถึง โดยกระทรวงการคลังจะติดตามและพร้อมออกมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลเศรษฐกิจไทยต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories