×

ฝ่ายค้านรอชำแหละงบกระทรวงกลาโหม 2.33 แสนล้าน เพิ่ม 6.2 พันล้าน

โดย THE STANDARD TEAM
17.10.2019
  • LOADING...

รัฐบาล-ฝ่ายค้านแบ่งเวลาถกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 ฝ่ายละ 18 ชั่วโมง โดยงบประมาณกระทรวงกลาโหมเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ฝ่ายค้านล็อกเป้ารออภิปรายรัฐบาล ขณะที่ต้องจับตาว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะลุกขึ้นชี้แจงฝ่ายค้านด้วยตนเองหรือไม่

 

สำหรับปีงบประมาณ 2563 พบว่า กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงิน 233,353,433,300 บาท เพิ่มขึ้น 6,226,867,000 บาท จากเดิม 227,126,566,300 บาท

 

เมื่อเจาะลึกลงไปใน 6 หน่วยงานหลักของกระทรวงกลาโหม พบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นกันถ้วนหน้า

 

กองทัพบก ปี 2563 ได้วงเงิน 113,677,434,900 บาท เพิ่มขึ้น 2,300,531,300 บาท จากเดิม 111,376,903,600 บาท

 

กองทัพเรือ ปี 2563 ได้วงเงิน 47,277,902,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,793,237,000 บาท จากเดิม 45,484,665,000 บาท

 

กองทัพอากาศ ปี 2563 ได้วงเงิน 42,882,834,500 บาท เพิ่มขึ้น 1,273,930,800 บาท จากเดิม 41,608,903,700 บาท

 

กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 ได้วงเงิน 17,912,107,200 บาท เพิ่มขึ้น 558,721,400 บาท จากเดิม 17,353,385,800 บาท

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 2563 ได้วงเงิน 10,350,214,200 บาท เพิ่มขึ้น 286,978,100 บาท จากเดิม 10,063,236,100 บาท

 

และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2563 ได้วงเงิน 1,252,940,500 บาท เพิ่มขึ้น 13,468,400 บาท จากเดิม 1,239,472,100 บาท

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นอันดับที่ 5 โดยอันดับที่ 1 คือ กระทรวงมหาดไทย ปี 2563 ได้วงเงิน 353,007 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25,264 ล้านบาท

 

อันดับที่ 2 กระทรวงแรงงาน ปี 2563 ได้วงเงิน 60,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,284 ล้านบาท

 

อันดับ 3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้วงเงิน 21,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,938 ล้านบาท

 

และอันดับ 4 กระทรวงการคลัง ได้วงเงิน 249,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,727 ล้านบาท

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories