×

รัฐมนตรีไม่เข้าสภาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา แจ้งติดภารกิจสำคัญ ฝ่ายค้านชี้ไม่เคยเจอมาก่อน

โดย THE STANDARD TEAM
01.07.2021
  • LOADING...
ศุภชัย โพธิ์สุ

วันนี้ (1 กรกฎาคม) ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คนที่สอง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้เปิดให้ ส.ส. ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไป เพื่อตั้งถามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา กลับพบว่าไม่มีรัฐมนตรีคนใดที่เข้าสภาเพื่อตอบกระทู้ถามของ ส.ส.

 

ศุภชัยได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในวันนี้ได้รับแจ้งจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าติดภารกิจสำคัญจึงไม่สามารถเดินทางเข้าตอบกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 

 

ต่อมา จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นกล่าวในที่ประชุมสภาว่า กรณีที่ ครม. ไม่เข้าสภามาตอบกระทู้ถามสดของ ส.ส. ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรก และรู้สึกเป็นที่น่าเสียใจที่ทางรัฐมนตรีไม่เข้าสภามาตอบกระทู้ของ ส.ส. เลย โดยการที่อ้างว่าติดภารกิจแต่ท่านก็รู้ว่ามีกระทู้ของ ส.ส. เรามีความจำเป็นที่จะต้องตั้งกระทู้เพื่อสอบถามไปยังนายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร เพื่อต้องการคำตอบจากรัฐมนตรี ดังนั้นการตั้งกระทู้ถามของเพื่อนสมาชิกจึงเห็นควรให้สามารถยกโควตาไปตั้งถามในสัปดาห์ต่อไปได้ โดยการที่รัฐมนตรีไม่เดินทางมาตอบกระทู้เห็นว่าไม่ใช่ความผิดของ ส.ส. ดังนั้นจึงควรนำไปทบกับการตั้งถามกระทู้ในสัปดาห์ถัดไป

 

ขณะที่ พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้กล่าวว่าในวันนี้ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล มีคิวที่จะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตั้งถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดของรัฐบาลด้วย ดังนั้นหาก ครม. ไม่เดินทางมาตอบกระทู้ในครั้งนี้เห็นสมควรให้ยกไปตอบในสัปดาห์ถัดไปได้ ไม่ควรที่จะให้กระทู้ดังกล่าวต้องจบลงในการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยังมีความสดและทันต่อสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้ ที่ต้องการคำตอบจากคณะรัฐมนตรีที่เฉพาะเจาะจงในประเด็นที่ตั้งถาม

 

ด้านศุภชัยได้ชี้แจงว่า การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาสามารถตั้งได้คราวละ 3 กระทู้ในการประชุมของแต่ละครั้ง ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะทบการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้ารวมกันได้ เนื่องจากเป็นการทำผิดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นหาก ส.ส. จะยังคงตั้งกระทู้ดังกล่าวก็จำเป็นที่จะต้องยื่นเรื่องเข้ามาเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมใหม่

 

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นปรึกษาหารือกับประธานในที่ประชุม ว่าประเด็นดังกล่าวสามารถที่จะยกเว้นข้อบังคับการประชุมได้ เนื่องจากเป็นกระทู้ถามที่มีความน่าสนใจ และคณะรัฐมนตรีติดภารกิจไม่สามารถที่จะเดินทางมาตอบกระทู้ ถึงไม่ใช่ข้อผิดพลาดของ ส.ส. ตนเองในฐานะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปและนำไปสู่การแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก

 

ด้านศุภชัยซึ่งทำหน้าที่ประธานอยู่ในขณะนั้นได้ให้ความเห็นกับ ส.ส. ว่า ทางวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านควรที่จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือ เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งและเป็นปัญหาในการประชุมในคราวต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising