×

มาย ภาคภูมิ โพสต์ข้อความแสดงความยินดีถึงการเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

18.06.2024
  • LOADING...
มาย ภาคภูมิ

มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง นักแสดงนำจาก KinnPorsche The Series และภาพยนตร์ แมนสรวง ร่วมโพสต์ข้อความผ่าน X ส่วนตัวเพื่อแสดงความยินดีกับกลุ่ม LGBTQIA+ หลังวันนี้ (18 มิถุนายน) วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือที่เรียกกันโดยวงกว้างว่า ‘ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม’ ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง โดยประเทศไทยจะถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม และเป็นประเทศที่ 38 ของโลก

 

ยินดีและดีใจกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นได้จริงมากๆ ด้วยนะครับ อิสระในความคิดและการกระทำที่ดีในทุกมิติควรเป็นเรื่องปกติเสมอ”

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising