×

MicroStrategy ลุยเก็บ Bitcoin เข้าพอร์ตเพิ่มอีก 5,445 BTC จนมีการถือครองรวมสูงถึง 158,245 BTC แล้วในขณะนี้

27.09.2023
  • LOADING...

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 กันยายน) MicroStrategy บริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีการถือ Bitcoin มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ประกาศว่ามีการเก็บ Bitcoin เพิ่มอีกกว่า 5,445 BTC ในระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน จนมีการถือครองรวมสูงถึง 158,245 BTC

 

โดยในรายงานต่อ ก.ล.ต.สหรัฐฯ เผยว่า ในระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน MicroStrategy ใช้เงินไปกว่า 147.3 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 5,155 ล้านบาท เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มด้วยต้นทุนเฉลี่ยที่ 27,053 ดอลลาร์ต่อ BTC (โดยรวมค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการต่างๆ แล้ว)

 

ซึ่งในรายงานเผยอีกว่า ณ วันที่ 24 กันยายน 2023  MicroStrategy ใช้เงินไปแล้วทั้งสิ้น 4.68 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.63 แสนล้านบาท ในการเข้าซื้อ Bitcoin ที่ถือครองทั้งหมดจำนวน 158,245 ดอลลาร์ โดยมีต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 29,582 ดอลลาร์ต่อ BTC

 

แต่ทั้งนี้ MicroStrategy ก็ยังรับรู้ผลการขาดทุนจากการถือ Bitcoin อยู่ที่ราว 600 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 21,000 ล้านบาท ในช่วงเดือนสิงหาคม จากการที่ Bitcoin ปรับตัวลงไปแตะ 25,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

Michael Saylor ประธานกรรมการของ MicroStrategy และหนึ่งในผู้เชื่อมั่นใน Bitcoin ยังออกมาย้ำว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะไม่มีทางขาย Bitcoin ที่ถืออยู่ออกมา

 

ซึ่งในบทสัมภาษณ์ของ Michael กับสำนักข่าว CNBC เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา ชี้ว่ากลยุทธ์ของ MicroStrategy คือการซื้อและถือ Bitcoin โดยจุดสำคัญที่จะทำเช่นนั้น คือความสม่ำเสมอ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อการทำตามกลยุทธ์ดังกล่าว

 

อ้างอิง:


  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising