×

เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนต้านโควิด-19 ผ่าน 4 ช่องทาง แอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’ 1 พฤษภาคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2021
  • LOADING...
เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนต้านโควิด-19 ผ่าน 4 ช่องทาง แอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’ 1 พฤษภาคมนี้

วานนี้ (1 เมษายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงข่าว ในประเด็น Line Official Account และแอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’ ระบบรายงานการฉีดวัคซีน (Real Time Dashboard) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 (Vaccine Certificate)

 

นพ.พงศธรกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำระบบรายงานเชื่อมต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ให้บริการวัคซีน กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียลไทม์ จะเพิ่มความครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมกว่า 12,000 แห่ง และข้อมูลนี้จะถูกส่งกลับประชาชนผ่าน Line Official Account ‘หมอพร้อม’ และแอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยทั้งสองแพลตฟอร์มมีรูปแบบการทำงานเดียวกัน เช่น การจองคิววัคซีน, ข้อมูลวัคซีน, การนัดหมาย แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2, ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน และยืนยันการรับวัคซีน (Digital Vaccine Certificate) เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอชุดข้อมูลบางส่วนจากองค์การอนามัยโลก ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

สำหรับการจองคิวการฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบระบบไว้ 4 ช่องทางได้แก่ Line Official Account ‘หมอพร้อม’, แอปพลิเคชัน ‘หมอพร้อม’, หากไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถติดต่อโดยตรงไปยังโรงพยาบาลที่ได้รักษาตัวประจำ และอสม. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้ครอบคลุม

 

นพ.พงศธรกล่าวต่อว่า เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Vaccine Certificate) ที่มีคิวอาร์โค้ดที่สร้างเฉพาะแต่ละบุคคล จากโรงพยาบาลที่รับการฉีดทันที และผู้ที่ลงทะเบียนไลน์หมอพร้อมจะได้รับใบรับรองการรับวัคซีนแบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ดเดียวกัน โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กระทรวงสาธารณสุขด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) กระทรวงสาธารณสุขได้ออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) แล้วประมาณ 35,000 คน ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเอกสารรับรอง International Health Certificate ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศที่เดินทางไป เช่น การรับรองการฉีดวัคซีน ผลการตรวจหาเชื้อในโพรงจมูก ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้เชื่อมระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้ หากมีการเดินทางไปตรวจเลือดในโรงพยาบาลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรอง จะสามารถออกเอกสารรับรอง International Health Certificate ได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงรอมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกที่จะออกมาในเดือนมิถุนายน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล

 

“ขอให้ประชาชนอย่ากังวล ข้อมูลของผู้ที่ฉีดวัคซีนจะถูกเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างปลอดภัย และขอเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประเทศเกิดภูมิคุ้มกัน คนไทยทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย” นพ.พงศธรกล่าว

 

ด้าน นพ.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า แผนภาพ (Real Time Dashboard) แสดงจำนวนสถานะการฉีดวัคซีนในประเทศไทย เมื่อประชาชนเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ข้อมูลจะมีการบันทึกและถูกส่งไปยังส่วนกลาง ให้สามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เช่น จำนวนการฉีดแต่ละจังหวัด ตัวเลขแสดงจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการแก้ไขหากพบปัญหาระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีแผนภาพแสดงข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน โดยหากประชาชนมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน และกรอกข้อมูลใน Line Official Account ‘หมอพร้อม’ หรือมีเจ้าหน้าที่สอบถาม บันทึก และรายงานเข้าระบบ ข้อมูลจะแสดงทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าไปสอบสวนโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที  

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถดูแผนภาพดังกล่าวได้ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งาน และติดตามจำนวนสถานการณ์ฉีดวัคซีนในประเทศไทย และข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน ใน Line Official Account ‘หมอพร้อม’ ได้ในอนาคต

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising