×

กระทรวงต่างประเทศถอนชื่อ ช่อ พรรณิการ์ จากบัญชีต้องตรวจสอบสถานะแล้ว สามารถทำพาสปอร์ตได้ปกติ

โดย THE STANDARD TEAM
25.04.2022
  • LOADING...
ช่อ พรรณิการ์

วันนี้ (25 เมษายน) ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ชี้แจงกรณีมีข่าวการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ พรรณิการ์ วานิช หรือ ช่อ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้าว่า ตามที่มีข่าวว่าพรรณิการ์ถูกเพิกถอนหนังสือเดินทาง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

 

  1. กระทรวงการต่างประเทศมิได้ยกเลิกหนังสือเดินทางของพรรณิการ์แต่อย่างใด หนังสือเดินทางของพรรณิการ์ยังมีอายุการใช้งานอยู่ เพียงแต่ใกล้หมดอายุ พรรณิการ์จึงมาขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

  1. การออก เพิกถอน ปฏิเสธ หรือยับยั้งหนังสือเดินทาง จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 โดยกรณีการปฏิเสธเลิกหนังสือเดินทางผู้ใดนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบการปฏิเสธ ตามระเบียบฯ ข้อ 21 หรือข้อ 23 หรือไม่ การจะปฏิเสธต้องเป็นไปตามเงื่อนไข อาทิ ข้อ 21 (1) ผู้ร้องมีหนังสือเดินทางประเภทเดียวกันที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ หรือข้อ 21 (2) กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งว่าผู้ร้องกำลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาที่มีหมายจับแล้ว ซึ่งศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเห็นว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้ หรือข้อ 21 (3) ผู้ร้องเป็นผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย สั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาเรื่องการปฏิเสธหรือยกเลิกหนังสือเดินทางผู้ใดก็ต่อเมื่อศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแจ้งมาให้พิจารณาเท่านั้น 

 

  1. พรรณิการ์เป็นผู้ที่ตำรวจ โดยสถานีตำรวจนครบาล (สน.) พญาไท มีหนังสือขอความร่วมมือให้ปฏิเสธ ยับยั้งคำขอหนังสือเดินทาง และยกเลิกหนังสือเดินทาง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วยังไม่ครบองค์ประกอบที่จะพิจารณาตามระเบียบหนังสือเดินทางได้ กระทรวงการต่างประเทศจึงมิได้ยกเลิกหนังสือเดินทางของพรรณิการ์ เพียงแต่นำรายชื่อของพรรณิการ์ไว้ในบัญชีผู้ที่ต้องตรวจสอบสถานะกับหน่วยงานที่แจ้งมาก่อนจึงจะให้ทำหนังสือเดินทางได้ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในกรณีลักษณะนี้ และกระทรวงการต่างประเทศก็กำลังจะมีหนังสือสอบถามไปยัง สน.พญาไท

 

  1. ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 สน.พญาไท ได้ส่งหนังสือขอถอนคืนหนังสือให้พิจารณาเพิกถอนหนังสือเดินทางของพรรณิการ์ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้นำชื่อของพรรณิการ์ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องตรวจสอบสถานะก่อน ดังนั้นพรรณิการ์จึงสามารถขอทำหนังสือเดินทางได้ตามปกติ
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising