×

กยศ. ชวนร่วม ‘มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้’ ยืดเวลาผ่อนชำระถึงอายุ 65 ปี สำหรับผู้กำลังจะถูกบอกเลิกสัญญา-ฟ้องร้อง

โดย THE STANDARD TEAM
22.02.2022
  • LOADING...

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์) ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ. ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 (BH 1-3) กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ นำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดีที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งกองทุนได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 

 

ผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีและจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ นอกจากนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าและรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE กยศ. โดยหลังจากนี้กองทุนจะได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการไกล่เกลี่ยหนี้กับผู้กู้ยืมที่มีภูมิลำเนาต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising